Od roku 2007 se nájemné zvýšilo o 21 %, ceny nemovitostí o 19 %

Ceny nemovitostí a nájemné v EU od finanční krize sledovaly velmi odlišné cesty. Zatímco nájemné se v období do 3. čtvrtletí 2019 neustále zvyšovalo, ceny nemovitostí značně kolísaly.
Po počátečním prudkém poklesu po finanční krizi zůstaly ceny nemovitostí mezi lety 2009 a 2014 víceméně stabilní. Poté na začátku roku 2015 došlo k rychlému nárůstu, protože ceny domů rostly mnohem rychleji než nájemné.
V období od roku 2007 do třetího čtvrtletí roku 2019 se nájemné zvýšilo o 21,0 % a ceny nemovitostí o 19,1 %.
Graf: Ceny nemovitostí a nájemné v EU
Mezi rokem 2007 a třetím čtvrtletím roku 2019 došlo ke zvýšení cen nemovitostí v 22 členských státech EU a ke snížení v 6, přičemž nejvyšší růst byl v Rakousku (+ 85,5 %), Lucembursku (+ 80,6 %) a Švédsku (+ 80,3 %) . Největší pokles byl zaznamenán v Řecku (-40,0 %), Rumunsku (-27,2 %) a Irsku (-16,7 %).
Pokud jde o nájemné, tento vzor byl odlišný s nárůstem ve všech členských státech, s výjimkou Řecka * (-17,5 %) a Kypru (-0,3 %). Největší nárůst byl zaznamenán v Litvě (+ 101,1 %), Česku (+ 78,6 %) a Maďarsku (+ 67,8 %).
Graf: Ceny nemovitostí a nájemné v členských státech EU - změny mezi rokem 2007 a třetím čtvrtletím roku 2019 (%)
Další informace naleznete v článku Statistiky vysvětlující statistiku cen bydlení - index cen nemovitostí https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_price_statistics_-_house_price_index.
* Roční odhad 2018 místo třetího čtvrtletí roku 2019
Zdroj: Eurostat (16.1.2020)