Papír nespalitelný

 

Připravil v 60. letech 18. století J. C. Schäffer, ale sám připomíná, že tento p. byl znám již předtím v Uhrách. Podobný papír vynalezl r. 1778 hr. Carburi z Padovy.