Papír vodový

 

Na němž lze psát čistou vodou, se prodával v Paříži r. 1832 p. n. papír „hydrografický“.