Pekařství

 

Chléb je potravinou dosti pozdní. Zprvu se lidé živili jen kaší z rozemletých obilních zrn, později si z té kaše pekli placky na horkých kamenech neb v popelu („podplamenice“). Kusy takových placek se zachovaly v kolových stavbách švýcarských. Když se placky nechaly vykvasit, vznikl chléb. Nejstarší, posud známé, zprávy o chlebu jsou z Egypta, kde pekařství s pivovarstvím byly jednou živností. Staroegyptské pekařství bylo velmi vyspělé; pekly se různé druhy chleba i rozmanitá pečiva. O pekařské technice staroegyptské zpravuje velmi podrobně papyrus asi ze 14. století př. Kr. Kvasnic začali užívat podle všeho, první Gallové, jak tvrdí Plinius.

Pece: prvotní pekařské pece byly asi pouhou napodobeninou pecí hrnčířských. Z četných nálezů v Pompejích jsou podrobně známy tvar i zařízení p. p. římských. Byly z tesaného kamene neb zděné, dole kulovité, navrchu kuželové a měly dva otvory, jedním se sázelo, druhým vyjímalo. První p. p. s provozem nepřetržitým se objevuje v 2. pol. 17. století. Z 1. pol. 18. století je známa pec s vysouvacím dnem; častěji se tyto peci objevují až v 1. třetině 19. století. Tehdy také navrhl amer. technik A. M. Perkins vytápění pece horkou vodou a nedlouho poté něm. technik Lehman vytápění parou.

Stroje hnětací: o h. s. se zmiňuje Vitruvius v knize De architectura (asi z r. 24 př. Kr.). V Pompejích byly nalezeny h. s. s kamennou nádržkou, které měly podle všeho čtyři dřevěná ramena pohybující se mezi pevnými tyčemi. Byly snad pohybovány koňmi soudíc z vyobrazení na náhrobku jednoho řím. pekaře. V hebrejské „kuchařce“ (z r. kol 1400) je vyobrazena jednoduchá hnětačka páková; je zobrazena také v knize G. B. Benedettiho z r. 1585. Složitější h. s. navrhl G. Branca ve spisu Le Machine (z r. 1629). Pařížský pekař Lambert sestrojil r. 1811 hnětací stroj, jehož nádoba se otáčela kol vodor. osy. Získal tak cenu franc. Společ. k podp. prům. R. 1829 si dal jiný pařížský pekař, Ferrand, patentovat h. s. se 2 vřeteny. R. 1834 dostal patent edinburský pekař Bruce na h. s. s pevnými válci a otáč. nádobou. R. 1847 sestrojil pařížský pekař Boland h. s. v tvaru půlválcového žlabu s 2 rameny tvaru S.

Automaty na výrobu chleba se objevují od r. 1896.