Petice více než sto tisíc občanů podpoří největší senátní návrh zákona v jeho historii

Veřejné projednání petice občanů podporující zakotvení ústavního práva na zbraň proběhne v hlavním jednacím sále senátu v úterý 17. 9. 2019 od 10 do 14 hodin. Na jednání vystoupí řada významných činitelů z řad senátorů, poslanců, europoslanců, dále (ústavní) právníci, politologové, renomovaní zástupci ministerstev, a samozřejmě také zástupci petentů, odborná veřejnost, zainteresované spolky i laická veřejnost.
Přidání věty "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní" do Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, má být podstatou návrhu velké skupiny senátorů vznikajícího napříč politickým spektrem. A zdá se, že na tomto výstižném znění se nakonec shodne dosud největší skupina navrhujících senátorů v celé historii senátu. Rostoucí podpora senátorů směřuje totiž k tomu, že během pár dnů může padnout dosavadní "rekord", který drží s počtem 39 podpisů senátní návrh skupiny senátorů z r. 2012 o zrušení karty sociálních systémů tzv. sKarty. Každopádně však iniciativa k zakotvení ústavního práva na zbraň, čítající nyní vysoce přes 30 senátorských podpisů, je rekordní mezi konstruktivními senátními návrhy zákona, protože v případě sKaret se jednalo pouze o zrušovací zákon.
„Navzdory tomu, že ve společnosti panuje obecný názor, že jeden člověk jedním podpisem nic nezmění, prakticky všech více než 100 000 petentů naší ´metrákové´ petice bylo přesvědčeno, že má i jejich podpis svůj význam. A nemýlili se. Mezi našimi petenty jsou nejen držitelé zbraní, sportovní střelci, myslivci a všichni ústavní činitelé, ale také desetitisíce občanů nemajících vůbec zbrojní průkaz, od mládeže, přes maminky s kočárky, až po nejstarší seniory. Z našich stránek s vysokými desetitisíci fanoušků na sociálních sítích i z mnohých osobních setkání a akcí pozorujeme masivní odezvu od našich petentů, kteří jsou mile potěšeni tím, že zákonodárci v senátu přistupují k naší petici s takovým rozumem i respektem k občanům,“ uvedl Mgr. Pavel Černý, pplk.v.v., předseda petičního výboru.
„Velmi často také slýchávám od lidí výrok: ´Spravil(a) jsem si názor na senát(ory)´. Samozřejmě, že plně podporujeme současnou iniciativu senátorů směřující k zakotvení ústavního práva na zbraň, a tím i k zachování našich výborně fungujících zbraňových zákonů a zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech, tím celé naší země,“ dodala Bc. Carla Cizova, MBA, viceprezidentka lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.
Petiční archy petice „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“, s fyzickými podpisy přes 103 000 občanů vážícími 100 kg, byly doručeny 12. 6. 2019 do senátu zástupci petičního výboru, organizace Liga Libe a Českomoravské myslivecké jednoty. Petici občanů podepsali postupně i všichni nejvyšších ústavní činitelé: prezident Zemana s chotí, premiér Babiš, předseda sněmovny Vondráček, předsedy senátu Kubera, jakož i mnoho senátorů a poslanců. Dne 23. 7. 2019 petici projednal senátní petiční výbor a ustanovil senátora Jana Tecla zpravodajem. Dne 13. 8. 2019 petici projednal také senátní ústavně-právní výbor v čele s předsedou Miroslavem Antlem a doporučil petičnímu výboru petici projednat na veřejném slyšení, přičemž tento výbor také doporučil projednat Senátem PČR připravovaný návrh na ústavní právo na zbraň a doporučuje dále, aby právě ústavně-právní výbor byl výborem garančním. Vlastní schvalování iniciativního senátního návrhu zakotvujícího ústavní právo na zbraň se předpokládá v říjnu tohoto roku.
„Vedle hlavního požadavku na zakotvení ústavního práva na zbraň, naše petice obsahuje i protest proti zákazu olověného střeliva.  Když jsme letos v lednu přinesli třem nejvyšším ústavním činitelům výzvu organizací reprezentujících téměř 1 milion občanů proti plánovanému zákazu olova, tak úředníci Evropské komise ihned přispěchali s nařknutím, že prý naše výzva je nepravdivá. Prostě vše popřeli s tím, že prý žádný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek mimo mokřady se nechystá, a že prý děláme hoax či ´bouři v malé české sklenici vody´.  A ejhle, nyní po půl roce, až se rozhořčení občanů ´uklidnilo´, Evropská komise sama zveřejnila dopis, kde přímo výslovně žádá svoji agenturu ECHA o připravení zákazů/restrikcí olověného střeliva i olověného rybářského náčiní všude - na mokřadech i mimo ně v suchozemském prostředí, a to nejen brokového střeliva, ale i kulového střeliva, tedy i střeliva do malorážek a vzduchovek, kde je olovo vzhledem ke svým vlastnostem fyzikálně nenahraditelné. Na takové neférové počínání chceme v senátu upozornit. Již v roce 2020 má totiž Evropská komise přezkoumávat tzv. odzbrojovací směrnici EU. Přitom čelní představitelé Evropské komise se netají tím, že by mělo dojít opět k dalším restrikcím legálních zbraní. Aktuální verze směrnice, na kterou mimochodem ČR podala žalobu, je prý ještě málo ambiciózní. Kauza olovo jen posiluje názor, že ´ústavní pojistka´ k zachování našich kvalitních bezproblémových zbraňových zákonů je tím správným krokem,“ uzavřel Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty reprezentující 60 tisíc myslivců. (15.9.2019)