Plavební komora

 

P. k. se rozumí zařízení na zvedání n. spouštění lodí napouštěním nebo vypuštěním vody z nádrží s vraty na obou koncích. Zda se na p. k. vztahuje zpráva Diodora Sicula a zpráva Strabonova, obě z poč. 1. století, o důmyslných zařízeních usnadňujících plavbu na průplavech z Nilu do Středozemního a Rudého moře a zřízených ve 3. století po Kr., nelze bezpečně rozhodnouti. Rovněž neurčitá je zpráva z r. 1220 o podobných zařízeních poblíže Amsterodamu. První ověřená zpráva je až o p. k. zřízené r. 1253 v Holandsku, u Spaardamu. První důkladné popisy tehdejších p. k. podal r. 1452 L. Battista, a proto bývá někdy označován za vynálezce p. k. Znamenitou na svou dobu p. k. postavil Leonardo da Vinci. První železná vrata p. k. dal zřídit r. 1793 angl. inženýr Telford, proslulý svými stavbami silnic a průplavů.