Poslanci věnovali energošmejdům minimálně další rok na jejich nekalé praktiky

Nikoli červená stopka, ale naopak svítící zelená na semaforu pro tzv. energetické šmejdy. Právě tak by se dal shrnout výsledek aktuální schůze poslanecké sněmovny, která již po několikáté nedokázala v prvním čtení projednat novelu energetického zákona. Z tohoto důvodu se s největší pravděpodobností nestihne nastavit celý legislativní proces tak, aby nová norma začala platit od 1. ledna 2021. Po přijetí novely, která má efektivně chránit spotřebitele, a navíc registrovat zprostředkovatele energií, dlouhodobě volá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).  
„S veškerou pomocí od poslance zpravodaje Patrika Nachera se tento důležitý a komplexní návrh novely energetického zákona nepodařilo vicepremiérovi Karlovi Havlíčkovi posunout do druhého čtení. Je to špatná zpráva pro všechny spotřebitele, kteří budou muset minimálně o šest měsíců déle čelit agresivním praktikám energošmejdů,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Nejbližší další možný termín, kdy by novela mohla teoreticky vejít v platnost, tak připadá až na červenec 2021. A to navíc Energetický regulační úřad avizoval půlroční lhůtu na zavedení IT systémů a procesů pro zahájení registrace zprostředkovatelů, takže reálně dojde k jejich kontrole až od ledna 2022.“
Zpřísněné podmínky novely energetického zákona se týkají namátkou zákazu smluv na dobu určitou, které trvají déle než 36 měsíců, nové možnosti pro odstoupení od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí, zákazu smluvních pokut u souvisejících smluv nebo omezení plných mocí. Novela vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Narovnává tím současný stav, kdy dozoru Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podléhají pouze dodavatelé energií, kteří musejí být držiteli licence. Všichni zprostředkovatelé by díky tomu měli být nově dohledatelní v elektronickém registru ERÚ.
Téma tzv. energetických šmejdů rezonuje ve společnosti dlouhodobě. Důkazem toho jsou desetitisíce stížností, kterými se v této souvislosti permanentně zabývá kromě ERÚ i Česká obchodní inspekce (ČOI). V loňském roce přijal ERÚ téměř 14 259 spotřebitelských podání, což představuje meziroční nárůst o šest procent. ČOI provedla 52 kontrol a ve 49 případech zjistila porušení zákona. Ze statistik jasně vyplývá, že jako čím dál problematičtější se v energetice ukazují právě zprostředkovatelé.
SOCR ČR aktivně vystupuje proti nekalým praktikám energošmejdů a dlouhodobě se snaží o kultivaci trhu s energiemi i bez chybějící legislativy. Dokládá to mimo jiné i Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů, platná od prosince loňského roku. Její signatáři, kteří zajišťují dodávky energií pro více než 80 procent trhu, se v ní zavázali ke kultivaci trhu s energiemi, k posílení práv spotřebitelů a k omezení řádění energetických šmejdů. Samotné MPO hovoří o potřebě přijmout novelu energetického zákona již od května 2018. (1.10.2020)