Pošta potrubní

 

První se myšlenkou p. p. zabýval podle všeho J. Murdock, pravá ruka Wattova a průkopník plynového osvětlení. R. 1812 navrhuje G. Medhurst z Londýna, pohánět v dřevěném potrubí vozíček s dopisy apod. tím, že by se před ním odsával vzduch. R. 1821 připadl na myšlenku pneumatické p. J. Ressel, průkopník lodní vrtule, a zabýval se tímto projektem až do r. 1847; navrhoval zavésti takové spojení mezi Vídní a Terstem. R. 1835 obdržel rak. privilej Josef rytíř Hohen-Blum na p. p., v níž se měly válečky s poštou pohybovat různým způsobem (lanky, vodou, parou, stlačeným vzduchem). S podobným návrhem vystoupil r. 1843 něm. stavitel Lagerström. R. 1865 byla zavedena p. p. v Berlíně mezi telegrafní ústřednou a telegrafními úřady. R. 1867 byla zavedena p. p. v Paříži, r. 1873 ve Vídni.