Praha má ambici stát se jedním z center pro umělou inteligenci světového významu

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení sekce technologií 4.0 Petr Očko na jednání Rady pro telekomunikace v Bruselu vyzdvihl význam programu Digitální Evropa a apeloval na dojednání kvalitního textu nařízení o soukromí v elektronických komunikacích.
Náměstek Očko u návrhu nařízení o soukromí v elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) vyjádřil nutnost přijetí kvalitního a koherentního textu s ohledem na očekávání a požadavků uživatelů na jedné straně a povinnosti poskytovatelů služeb na straně druhé. Zároveň také zdůraznil aktivní postoj České republiky vzhledem k tomu, že české společnosti drží velké tržní podíly mezi poskytovateli anti-malware aplikací a české start-upy jsou průkopníky v nasazení umělé inteligence v oblasti síťové bezpečnosti.
Rada dále schválila finální znění nařízení o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a směrnice o evropském kodexu pro elektronické komunikace.
Následně Rada schválila částečný obecný přístup k návrhu nařízení, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021 – 2027. Česká republika vítá vytvoření samostatného rámcového programu, který přispěje k prohlubování a dokončování digitálního vnitřního trhu v Evropě. Tyto kroky s sebou přinášejí pozitiva pro české občany a podniky v oblasti ochrany spotřebitele, rozvoje inovativního prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti a snižování administrativní zátěže.
Praha má za cíl stát se jedním z center pro umělou inteligenci světového významu. Díky start-upům a inovativním podnikům, a rovněž mnoha akademickým pracovištím, které dosahují vynikajících výsledků a vychovají každoročně stovku světově uznávaných vědců v oblasti umělé inteligence, je Česká republika na dobré cestě, uvedl náměstek Očko. I díky nové strategii Digitální Česko máme dnes vizi být lídrem také v dalších tématech, jako jsou kybernetická bezpečnost, vysoce výkonné počítače či blockchain. To vše jsou témata, která jsou zároveň prioritou programu Digitální Evropa,“ dodal.
Dalším z bodů jednání byla zpráva o pokroku a debata k návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích). „V návrhu nařízení nejsme konfrontováni pouze s citlivými politickými rozhodnutími. Je otázkou, zda mohou být dosud nevyřešené problémy vyjasněny textem, který kombinuje ochranu důvěrnosti komunikace s ochranou osobních údajů. Tato dvě základní práva vyžadují odlišný rozsah úpravy a nápravných opatření, což do návrhu vnáší značnou míru složitosti. Musíme si být naprosto jisti, že jakýkoli výsledek naší práce splní očekávání koncových uživatelů v souvislosti s každodenním užíváním služeb spolu s požadavky na soudržnost a právní kvalitu textu,“ uvedl náměstek Očko.
Rada dále vzala na vědomí zprávu o pokroku v projednávání návrhu nařízení o zřízení Evropského centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center, a také informaci rakouského předsednictví k jednání o návrzích směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, nařízení o jméně domény nejvyšší úrovně .eu a nařízení o kybernetické bezpečnosti.
Jednání bylo uzavřeno prezentací rumunské delegace o prioritách jejich nadcházejícího předsednictví. Předpisy, které má Rumunsko ambici uzavřít, budou návrhy ke kybernetické bezpečnosti a opakovanému použití informací veřejného sektoru. Tematickou prioritou bude umělá inteligence a u nelegislativních návrhů se zaměří na strategii k digitálnímu vnitřnímu trhu a na ženy v IT. (4.12.2018)