Přebytek bilance zahraničního obchodu se meziročně mírně snížil

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,1 mld. Kč, který byl meziročně o 2,4 mld. Kč nižší.
Příznivě celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím ovlivnil především růst přebytku bilance s motorovými vozidly o 5,4 mld. Kč (díky meziročnímu přírůstku vývozu o 5,8 mld. Kč) a pryžových a plastových výrobků o 1,0 mld. Kč. Dále se zmenšilo pasivum bilance se základními kovy o 1,2 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,4 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 1,3 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu 2020 přebytkem 72,6 mld. Kč, což byla zhruba stejná hodnota jako v lednu předchozího roku. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 2,3 mld. Kč a dosáhl 56,1 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,6 % a dovoz o 3,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,3 %) a dovozu (o 1,4 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,3 % na 303,8 mld. Kč, zatímco dovoz vzrostl o 0,5 % na 288,7 mld. Kč. Leden 2020 měl stejný počet pracovních dní jako leden 2019. (9.3.2020)