Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner předal v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci ceny a diplomy vítězům druhého ročníku celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Soutěž, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, byla letos rozšířena na sedm kategoriích a zapojilo se do ní 171 účastníků. To je o čtyři desítky více než v loňském roce. V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byl rovněž představen Katalog vítězných projektů, který mapuje ty nejlepší nápady účastníků této ekologické soutěže.
„Chceme motivovat odbornou i laickou veřejnost ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které ukončily svoji životnost. Jsem velmi rád, že se nám podařilo oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a především mladých lidí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, krásu a radost,“ uvedl ministr Tomáš Hüner. „Ověřit si pravdivost mých slov můžete v Katalogu soutěže, který nabízí spoustu vynikajících nápadů. Mé poděkování patří také podnikům a institucím, které pochopily význam soutěže a podpořily ji, protože vědí, že je to investice do budoucnosti naší země,“ dodal ministr Hüner.
Cílem soutěže je osvěta směrem k široké veřejnosti o účinném a udržitelném využívání surovinových zdrojů a o potřebě zapojit do procesu přechodu k oběhovému hospodářství všechny věkové kategorie občanů a nejrůznější profese, organizace a instituce.
 „Všichni účastníci jsou pro nás inspirací i zdrojem informací, co vše naše firmy, podnikatelé, obce a města, univerzity a školy v oblasti zdravého ekologického myšlení dokážou a čím se naše země může pochlubit. O naší soutěži se již v okolních státech ví a projevily o ni zájem firmy a školy ze Slovenska, Itálie, Holandska, Maďarska a Rumunska,“ uvedl náměstek pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Eduard Muřický. „Věřím, že budete i nadále prosazovat myšlenky udržitelného využívání zdrojů a řídit se mottem této soutěže, které zní Dejme novou šanci druhotným surovinám,“ dodal náměstek Muřický.
Soutěž byla letos rozšířena na sedm kategoriích, zaměřených na výrobní podniky a stavební společnosti, obce a města, základní, střední a vysoké školy. Projekty v jednotlivých kategoriích hodnotila porota složená z odborníků z řad zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, Ministerstva práce a sociálních věcí, vysokých škol, průmyslových a odborných asociací, organizací a svazů.
 
Diplomy a hodnotné ceny v celkové výši přibližně 700 tisíc korun získali:
Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobní
Nejlepší výrobek z druhotné suroviny nebo s obsahem druhotné suroviny
Pořadí - Název organizace - Název výrobku
1. místo - BRENS EUROPE, a.s., Plzeň - Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED
2. místo - CIUR a.s., Brandýs nad Labem - Celulózová izolace Climatizer Plus
3. místo - LAVARIS s.r.o., Libčice nad Vltavou - Aktivní Gumový Prach
 
Kategorie 2 - Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve stavebnictví
1. místo - AZS 98, s.r.o., Plzeň - Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo
2. místo - Skanska a.s., Praha - Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami - využití materiálů z uranových dolů
3. místo - Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno - Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích- projekt
3. místo - VW WACHAL a.s., Kroměříž - Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích-realizace stavby
 
Kategorii 3 – Veřejná správa
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin v rámci veřejné zakázky
1. místo - Obec Vysoké Pole - Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole
2. místo - Obec Karlovice - Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity
3. místo - Obec Kněžice - Digestát, tekuté hnojivo
 
Kategorie 4 – Vysoké školy
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů VŠ
1. místo - Pavlína Šebestová, VUT Brno - Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla
2. místo - Ing. Jakub Hodul, VUT Brno - Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot
3. místo - Bc. Drahomíra Středová a Bc. Martin Šulc, UJEP Ústí nad Labem - Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu
 
Kategorie 5 – Střední školy
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů SŠ
1. místo - Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové - Druhá šance – využití použitých a odložených předmětů a materiálů na nové výrobky
2. místo - Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň - Kudlanka - oděvní model vhodný jako scénografický kostým
3. místo - Střední škola a Mateřská škola Litoměřice - Recyklované modely zvířátek – z použitých a odpadních materiálů a předmětů
 
Kategorie 6 – Základní školy
Nejlepší výtvarné dílo s využitím druhotných surovin žáků ZŠ
1. místo - SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc - Recykloboti – využití elektroodpadu na modely robotů
2. místo - ZŠ a MŠ Všetaty - Kouzelné městečko – herní maketa městečka zhotovená z výrobků s ukončenou životností
2. místo - 15. ZŠ Plzeň - Módní přehlídka z použitých materiálů
3. místo - ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín  - Praktický odkládací stolek Ovečka
3. místo - ZŠ Zubří, okr. Vsetín - Pěstujeme pro otakárky- zpracování bioodpadu na kvalitní humus pro pěstování bylin, na které kladou otakárci vajíčka
 
Kategorie 7 – videoprojekty žáků ZŠ (6 - 15 let)
Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek
1. místo - ZŠ a MŠ Krahulčí  - Čmeláčci – svítilny z Pet alhví
2. místo - ZŠ Vsetín-Trávníky - Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá – jak odpady naučily separovat a třídit
3. místo - ZŠ Luh, Vsetín - Šperk z mikrotenových sáčků
 
Kategorie 7 – videoprojekty studentů SŠ (15 – 18 let)
Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek
1. místo - Gymnázium Jaroslava Heyrovského 2, Praha - V koši
2. místo - Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava - Znovuvyužití plastových lahví
3. místo - Gymnázium Jaroslava Heyrovského 1, Praha - Odpady se dají ještě využít