Přesvědčit klienty bývá obtížné, tvrdí MSP manažeři

I přes to, že po celém světě stále více firem svěřuje správu svého IT i IT bezpečnosti do rukou externích odborníků, existuje pořád spousta firem, které se plně nespoléhají na odbornost svého poskytovatele spravovaných služeb (managed services provider – MSP). Dokládá to nový report společnosti Kaspersky. Polovina (51 %) MSP manažerů má totiž problém přesvědčit své zákazníky o vhodnosti IT řešení, které jim navrhují.
Trh MSP za posledních pár let výrazně stoupl. Společnost Gartner navíc odhaduje, že pouze za tento rok globální trh se službami veřejného cloudu naroste o 17,5 %. Dokládá to i report od Kaspersky, ve kterém 31 % firem uvedlo, že již nyní svoji kybernetickou bezpečnost outsourcují a dalších 21 % to plánuje v následujícím roce.
Třetina (32 %) společností s méně než 500 zaměstnanci deleguje IT bezpečnost externímu dodavateli, protože nemají zaměstnance s potřebnou odborností. Kvůli tomu musí MSP manažeři čelit nejednomu problému. Mívají totiž potíže s přesvědčováním klientů, aby přijali doporučené řešení. Třetina (30 %) jich neshody se zákazníky označila jako hlavní kámen úrazu podnikání.
Nedostatečné zkušenosti v oblasti IT zabezpečení podle MSP manažerů způsobují velké problémy na straně jejich zákazníků. Téměř dvě třetiny (65 %) jsou jich přesvědčeny, že si za IT problémy zákazníci mohou samy.  Největším problémem je podle 69 % dotázaných to, že zákazníci nedodržují nastavená bezpečnostní pravidla. MSP manažeři mohou pomoci snížit tato rizika tím, že budou zákazníkům k dispozici jako poradci a poskytnou jim své odborné znalosti, potřebné k implementování správných řešení a postupů.
„Přesto, že může být pro MSP manažery obtížné přesvědčit zákazníky, aby si zvolili doporučovaná řešení, je nejdůležitější, aby poskytovali odborné rady a měli dostatečné znalosti problematiky. Nedostatečný rozpočet, nebo částečné neshody nesmí stát v cestě vyššímu zabezpečení IT infrastruktury,“ říká Ivan Bulaev, Head of Global Channel ve společnosti Kaspersky.
Managed Services Providers mohou využít specializovanou nabídku kyberbezpečnostních produktů a služeb zastřešených v partnerském programu Kaspersky Partner Program. Široká základna MSP manažerů tak může svým zákazníkům nabízet jak desktopová, tak cloudová řešení. Aby si mohli neustále zlepšovat své odborné znalosti, mají prostřednictvím Kaspersky k dispozici také speciální školení, vzdělávací materiály nebo odborné semináře a setkání.
Celý report zabývající se MSP problematikou si můžete stáhnout z tohoto odkazu.
Metodologie průzkumu: Telefonní rozhovory se 101 MSP manažery proběhly ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švédsku a Dánsku. (19.11.2019)