Prodejci na Zemi živitelce porušovali zákon o ochraně spotřebitele

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje akce, které jsou hojně navštěvovány. Konkrétně se zaměřuje na nabídku a prodej ve stáncích, kde spotřebitel nakupuje zboží a občerstvení. Na letošní výstavě Země živitelka provedla jihočeská ČOI 15 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 11 kontrolách.
ČOI Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila mimořádnou kontrolní akci na výstavě Země živitelka 2019. V průběhu konání expozice provedla celkem 15 kontrol, které byly zaměřené na stánkový prodej spotřebního zboží, občerstvení, včetně kontrol technických parametrů výrobků. Závady zjistila v 11 případech. Nejčastější porušení právních předpisů bylo v oblasti poctivosti prodeje a informačních povinností, kdy prodejce neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků. V 1 případě bylo zjištěno porušení povinností distributora hraček, kdy nezajistil překlad bezpečnostních informací do češtiny. Ve 2 případech prodávajících nedodržel zákon o obalech při distribuci plastových tašek.
„Zjištěné nedostatky byly inspektory řešeny formou příkazu na místě pokutami ve výši 14 000 Kč. Zároveň také vydali zákaz prodeje zboží v celkové výši 8 291 Kč,“ říká k závěrům kontrolní akce ředitelka Inspektorátu ČOI pro Jihočeský kraj a Vysočinu Martina Střihavková. (5.9.2019)