Promoce a oslavy vzniku Československa v jednom!

Máte pocit, že tyhle dvě významné události nelze sloučit? Omyl! Navíc nejde jen o dvě, ale hned několik zajímavých aktivit. Divadelní představení v Semaforu, sbírka pro nadační fond EDUKÁČEK, mezinárodní konference ve Slovanském Domě, pietní akt u Hvězdárny na Petříně, pieta u hrobu prezidenta T. G. Masaryka, VIP šachová hra s mistrem světa a velmistrem Sergejem Movsesjanem v Muzeu TGM v Lánech, Československá diskotéka.
Je to neuvěřitelné, ale všechny tyto společenské aktivity měl na svědomí pouze jeden jediný člověk; majitel EUROPEAN INSTITUTE Prague Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M. Samozřejmě se neodehrály v jeden den, ale během dvou, i tak jde ale o velmi výjimečný počin. Oslavy vzniku Československa tak získaly neotřelý a velmi zajímavý ráz.
Zatímco pietní akty i šachový turnaj s konferencí se nesly v klidném, sofistikovaném duchu, na promoci už panovala veselá atmosféra a během představení příjemná atmosféra nabírala na obrátkách. Přispěli k tomu všichni herci divadla Semafor, zvláště pak Jitka Molavcová a Jiří Suchý, který se hned v úvodu zmínil, jak si považuje toho, že si pan Stanko k promoci a oslavě státního svátku vybral právě jeho divadlo. Ještě před představením společně zazpívali Ódu na radost, aby dokázali, že své nadšení myslí vážně.
Po skončení představení s názvem Osvobozené divadlo se konala poslední akce v rámci oslav státního výročí, a to Československá diskotéka. Té se zúčastnila i řada VIP hostů z řad kulturní scény, mimo jiné hudebník Felix Slováček a skladatel Zdeněk Barták. Velmi příjemným bodem programu bylo živé vystoupení talentované dívčí skupiny Red Zone, jíž oba muzikanti předvídají skvělou budoucnost.
Podívejte se na video z promoce, divadelního představení a ČS diskotéky zde: https://youtu.be/Tqx2NOEAszY
Vladislav Stanko a jeho European Institute
Vladislav Stanko se narodil v roce 1974 v Košících. Je absolventem Žilinské univerzity v Žiline, fakulty speciálního inženýrství, v oboru Bezpečnostní management, absolventem studia DPA, MBA a LL.M. s mezinárodním diplomem IES – London a momentálně externím doktorandem na Fakultě managementu Prešovské univerzity v Prešove v oboru Management (Ph.D.). Vladislav Stanko je Managing Director EUROPEAN INSTITUTE v Praze a vedoucím organizační složky EUROPEAN INSTITUTE v Žiline. Je předseda klubu Spoločnosti Generála Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA v Praze. Je členem bezpečnostní sekce Hospodářské komory České republiky, členem vzdělávací sekce Hospodářské komory České republiky, členem České manažerské asociace – ČMA. Od prosince 2018 poslanec města Košice a MČ Košice – Dargovských hrdinov v Slovenské republice. Působí v komisích vzdělávaní, kultury, sportu, národnostních menšin, veřejného pořádku, životného prostředí a výstavby, v radách škol a jako kontrolní orgán v MRAK, o.z. Medical Rescue Association v Košicích. První společnost v ČR založil zakladatelskou listinou dne 28. 10. 2008 v době kulminace světové hospodářské krize. Datum bylo vybráno záměrně, poněvadž společnost ctí odkaz 1. Československé republiky, osobnosti jako prezident T. G. Masaryk, generál M. R. Štefánik, Antonín a Tomáš Baťa a další. Proto každým rokem organizuje v Muzeu TGM v Lánech a v divadle SEMAFOR oslavu státního svátku ČSR. Za jedenáct let působení v rámci facility, security a reality se na trhu etablovali a získali významné klienty jako například Česká národní banka, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Národní památkový ústav, Státní zámek Sychrov, Galerie MIRO a mnoho dalších.
Od roku 2012 se aktivity zaměřili na oblast vzdělávání. Podařilo se vybudovat mezinárodní EUROPEAN INSTITUTE v Praze, který se specializuje na vzdělávaní podnikatelů, manažerů komerčních subjektů, ale i představitelů veřejné a státní správy postgraduálním manažerským studiem přednostně v oborech právo, ekonomika, marketing, ekonomický, krizový a bezpečnostní management. Kromě vzdělávací, poradenské, publikační a vydavatelské činnosti poskytujeme též kvalitní manažerské vzdělávání v podobě profesních kurzů, zkoušek odborné způsobilosti a studia MBA, MPA, MPH a LL.M. v kooperaci s mezinárodní certifikační autoritou IES – London. Vzdělávací instituce je certifikovaná u mezinárodní certifikační autority International Education Society, IES – London. Zásadním benefitem studia na EUROPEAN INSTITUTE je, že jeho úspěšní absolventi obdrží k diplomu s příslušným profesním titulem i mezinárodní certifikát IES – London, který je celosvětově akceptován. IES dosud vydala přes 55.000 mezinárodních certifikátů, které jejich držitelé uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii či v asijských zemích. Mezinárodní certifikáty IES jsou vydávány od roku 1997 a za tu dobu získaly na globálním trhu práce významnou pozici. Certifikát doplňuje informaci o kvalitativní úrovni vzdělání na EUROPEAN INSTITUTE.
Jaromír a Věra Hamplovi                  
Foto a zdroj: Helena Váňová Production (15.11.2022)