Průměrná mzda vzrostla reálně o 4,0 %

Ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,0 %. Medián mezd činil 29 549 Kč.
Ve 3. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 33 697 Kč, což je o 2 163 Kč (6,9 %) více než ve stejném období roku 
2018. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,0 %. Objem mezd vzrostl 
o 7,0 %, počet zaměstnanců o 0,1 %.
Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2019 po očištění od sezónních vlivů 1,6 %.
Medián mezd (29 549 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,7 %, u mužů dosáhl 31 909 Kč, u žen byl 
26 887 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 15 680 Kč a 52 531 Kč.
V 1. až 3. čtvrtletí 2019 dosáhla průměrná mzda 33 429 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 233 Kč (7,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se mzda zvýšila o 4,3 %.
*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. (4.12.2019)