Pumy

 

Historie p. je historií dělových střel, granátů, pekelných strojů. Technicky velmi dokonalou p. ruční plněnou třaskavou rtutí sestrojil baron Egassi de Torekfalfa. Byla sestrojena v 10 kusech, a užito ji při atentátu ital. anarch. Orsiniho na Napoleona III. – 14. I. 1858.

Atomová puma vzešla z objevu učiněného r. 1938 fyziky v několika zemích samostatně, že uran se rozpadá tzv. řetězovou reakcí, při níž se vybavuje velké množství energie. Byla sestrojena ve Spojených státech velkým kolektivem badatelů a techniků za 2. svět. války.