Rozhlas

 

Myšlenka r. se objevuje již v 70. letech min. století. R. 1877 se pokusili Nissel a v. Urbanitzky ve Vídni o přenos hudby telefonními vedeními. R. 1881 si dal franc. průkopník letectví C. Ader patentovat přenos hudby z divadel do bytů. R. 1882 Berliner v Mnichově přenos oper telefonicky. R. 1900 se objevil v Paříži automat, theatrofon, v němž se mohl poslouchati přenos oper a hudby z paříž. divadel.

Rozhlas radiofonní (bezdrátový) byl vysílán po prvé r. 1921 ze stanice pittsburské ve Spoj. státech.