Rusko a Srbsko podepsaly smlouvu o spolupráci: společně vybudují Centrum jaderného výzkumu, technologií a inovací

Během státní návštěvy předsedy vlády Ruské federace Dmitrije Medvěděva v Bělehradě byla 19. 10. podepsána mezivládní dohoda mezi vládou Ruské federace a Srbské republiky o spolupráci při budování Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací na srbském území.
Z ruské strany dokument podepsali generální ředitel státní jaderné korporace Rosatom Alexej Lichačev, ze srbské pak ministr pro inovace a technologický rozvoj Nenad Popović. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili ruský premiér Dmitrij Medvěděv a srbský prezident Aleksandar Vučić. 
Podpis mezivládní dohody znamená položení nezbytných normativních a právních základů, které umožňují začít s přípravou a realizací prvních konkrétních projektů.  Činnost Centra bude zaměřena na řešení problémů souvisejících s aplikací jaderné energetiky včetně výroby radioaktivních izotopů pro lékařské, průmyslové a zemědělské účely, výroby dotovaného křemíku pro průmysl, analýzy složení rud, nerostů a minerálů, různé metody environmentální analýzy, školení personálu pro jaderný průmysl a aktivity, související s podporou inovativních projektů a výzkumy v oblasti digitálních technologií. 
 Součástí centra se stane výzkumný jaderný reaktor na základě víceúčelového vodo-vodního modelu s výkonem do 20 MW, postavený «na klíč»: se všemi nezbytnými servisními systémy, vybavením, laboratořemi a provozním komplexem. 
„Srbsko disponuje velmi silnými kompetencemi v oblasti civilní jaderné energetiky s dlouhou historií. Centrum jaderného výzkumu, technologií a inovací, který nyní začneme společně budovat, je inovativním projektem, sledujícím ty nejmodernější trendy ve vývoji jaderných technologií. Leží na robustních základech, kterými jsou naše dlouhodobá spolupráce v této oblasti a tradice kontaktů mezi ruskými a srbskými vědci. Naším společným záměrem je začít s realizací projektu co nejdříve,“ zdůraznil generální ředitel Státní korporace Rosatom Alexei Lichačev. 
„Srbsko a Rusko spojuje dlouholetá spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a prostřednictvím tohoto projektu, který právě zahajujeme, ji budeme dále rozvíjet. Díky tomuto novému, modernímu centru, vytvořenému na základě kvalitních a aktuálních technologií, budeme mít v zemi nezávislou platformu pro výzkum a vývoj v oblasti civilních a aplikovaných jaderných technologií. 
Plánujeme v centru vyrábět radioaktivní izotopy, které vyřeší problémy nedostatečného zásobování léčivými přípravky pro onkologické pacienty a pomohou s mnoha výzvami v různých průmyslových odvětvích a zemědělství. Je důležité také zmínit, že náš projekt splňuje všechny mezinárodní požadavky, týkající se jaderné a radiační bezpečnosti. Rusko disponuje obrovskými zkušenostmi v oblasti realizace takových projektů na mezinárodní úrovni,“ uvedl Nenad Popović. 
Ruští a srbští odborníci plánují další kooperaci při zdokonalování stávající srbské infrastruktury (včetně dozoru nad jadernou a radiační bezpečností), nezbytné pro naplnění cílů, jež si země klade v oblasti civilní jaderné energetiky. Účelem je zajistit hladkou a bezproblémovou realizaci nového projektu. Základem poslouží bohatá ruská praxe a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Pro informaci: 
15. května 2018 na mezinárodním fóru Atomexpo-2018 v Soči ministr pro inovace a technologický rozvoj Srbské republiky Nenad Popović a generální ředitel ruské státní jaderné korporace Rosatom Alexej Lichačov podepsali Společné problášení o zásadách spolupráce v oblasti inovací a vývoje technologií pro civilní jadernou energetiku. 
17. ledna 2019 v průběhu státní návštěvy prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina v Srbsku byla podepsána mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti civilního využití jaderné energie a obě strany vydaly společné prohlášení o zahájení strategického partnerství za účelem vybudování Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací. 
Na fóru Atomexpo-2019 pak Rusko a Srbsko podepsaly dvě memoranda o porozumění: první o spolupráci v oblasti školení personálu, druhé se týkalo formování pozitivního veřejného obrazu jaderné energetiky. (20.10.2019)