Růst tržeb zaznamenaly pouze informační a komunikační činnosti

V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 7,9 %, bez očištění o 8,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %.
Vývoj v 1. čtvrtletí 2021
Mezičtvrtletně se tržby ve službách v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,5 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala odvětví informačních a komunikačních činností, administrativních a podpůrných činností a odvětví dopravy a skladování. Pokles naopak vykázala odvětví ubytování a pohostinství, profesních, vědeckých a technických činností a činnosti v oblasti nemovitostí.
Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 7,9 %. Meziroční snížení zaznamenala všechna odvětví služeb, kromě informačních a komunikačních činností.
Meziročně bez očištění se tržby snížily o 8,4 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:
► v dopravě a skladování se tržby snížily o 3,1 %. Nejvíce klesly tržby letecké dopravě (o 57,5 %) a vodní dopravě (o 23,4 %). Nižší tržby měla také pozemní a potrubní doprava (o 6,9 %). Naopak růst tržeb o 0,8 % byl vykázán ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, které zahrnují např. spediční služby a manipulaci s nákladem. Poštovním a kurýrním činnostem vzrostly tržby o 23,3 %;
► v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 60,8 %. Výrazněji klesly tržby v ubytování (o 76,5 %) než ve stravování a pohostinství (o 55,6 %);
► v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 1,6 %. Tržby vzrostly o 11,8 % informačním činnostem, které zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting. Tržby se zvýšily o 4,2 % činnostem v oblasti informačních technologií, kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Pokles tržeb vykázala tvorba programů a vysílání (o 0,1 %), vydavatelské činnosti (o 0,3 %) a telekomunikační činnosti (o 0,7 %). Dvouciferný pokles tržeb zaznamenal tzv. hudební a filmový průmysl (o 33,2 %);
► v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 3,8 %. Pokles byl způsoben zejména snížením tržeb v oblasti pronájmu nemovitostí (o 5,8 %). Realitní kanceláře a správa nemovitostí naopak zaznamenaly růst (o 4,3 %);
► v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly tržby o 8,7 %. Největší vliv na tento vývoj měl pokles tržeb o 26,5 % v ostatních profesních, vědeckých a technických činnostech, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Dále klesaly tržby architektonických, inženýrských činností a technických zkoušek a analýz (o 7,3 %), reklamních agentur a průzkumu trhu (o 4,9 %) a právních a účetnických činností (o 4,5 %). Nižší tržby zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,6 %);
► v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 16,5 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (o 72,1 %). Dalšími klesajícími odvětvími byly administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (o 12,5 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 8,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %). Meziroční pokles zaznamenaly i činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,2 %) a agentury práce (o 3,5 %).  (10.5.2021)