Sázení není samospásné, je třeba především chránit stávající stromy a lesy, upozorňují organizace Klimatické koalice

V posledních letech populární výsadby stromů jsou často prezentovány jako účinné řešení klimatické krize. Na tento vývoj reaguje nově vydaná společná pozice Klimatické koalice, která roli sázení stromů v mitigaci klimatické krize osvětluje.
Upozorňuje, že role sázení stromů ve zmírnění změny klimatu je pouze dílčí a vyžaduje navíc splnění řady podmínek. Organizace sdružené v Klimatické koalici také upozorňují, že ačkoli stromy můžeme považovat za nástroj zachycování CO2, je třeba zaměřit se vždy nejprve na ochranu starých stromů a lesů. Schopnost vázat uhlík se totiž se vzrůstem a stářím stromů zvyšuje. Ochrana vzrostlých stromů v lesích, městech i krajině je důležitá i proto, že plní také řadu dalších funkcí.
Výsadby stromů a ochrana lesa jsou také mezinárodně uznávaným způsobem kompenzace emisí CO2 (tzv. offsetování). I při offsetování je ale třeba dodržovat přísné standardy, zejména princip adicionality. Offsetové projekty mohou sloužit pouze jako doplňkový nástroj. Každý původce emisí by měl jejich produkci snížit “přímo u zdroje” (technologickými opatřeními, menší spotřebou atd.).
Úloha stromů a lesů v mitigaci změny klimatu je nezpochybnitelná, hlavním nástrojem řešení klimatické krize musí být ale především rychlé snížení antropogenních emisí skleníkových plynů a dosažení tzv. klimatické neutrality.
Celé znění nové společné pozice Klimatické koalice najdete na webu Klimatické koalice:
https://klimatickakoalice.cz/pro-media/stanoviska/pozice-klimaticke-koalice-k-sazeni-stromu-a-mitigaci-klimaticke-krize
Jitka Martínková z Klimatické koalice říká:Bez pomoci přírody klimatickou krizi nevyřešíme. Populární téma sázení stromů by ale v diskusi nemělo zastínit další, neméně důležitá témata, například ochranu existujících stromů a ekosystémů. Už vůbec by pak nemělo být vnímáno jako alternativa snižování emisí. Řešení klimatické krize spočívá zejména v rychlé dekarbonizaci. Její tempo by přitom mělo být nejvyšší právě teď, před rokem 2030.
Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica říká:Věnovat naši energii ochraně starých stromů a uhlíku uloženého v nich a v půdě pod nimi, nám nejen pomůže s řešením klimatické krize, ale přispěje zároveň i k ochraně biodiverzity.
Marcela Klemensová z organizace Arnika říká:Sázejme správné stromy na správném místě a pečujme o ně. Chraňme vzrostlé a staré stromy, protože poskytují nenahraditelné služby lidem i krajině. Vzrostlé stromy potřebujeme také ve městě, které pro ně ale není vhodným prostředím. Musíme tu stromům zajistit místo, kvalitní půdu, dostatek vody a pravidelnou odbornou péči. Bez vzrostlých stromů však nebudou naše města v době klimatické změny k žití.” (30.6.2023)