SHERLOG představil nové řešení bezpečnosti na české železnici

Systém SHERLOG D3 R, který může výrazně zvýšit bezpečnost provozu na českých regionálních tratích, představila společnost SHERLOG ve spolupráci s AŽD. Za účasti zástupců ministerstva dopravy a představitelů dalších institucí proběhla zkouška úspěšně.
Prezentace proběhla formou názorné ukázky na trati Lovosice – Most. Proti sobě na jednu kolej vyjely dva vlaky – jeden z Libčevsi směrem na nádraží Třebívlice, druhý z Třebívlic opačným směrem. Díky tomu, že oba byly vybaveny jednotkou SHERLOG D3 R, systém strojvedoucí v obou vlacích upozornil na přítomnost druhého už na vzdálenost dvou kilometrů. Oba strojvůdce pak průběžně informoval o vzájemné poloze, směru a vzdálenosti. Jakmile mezi nimi bylo pouze 500 metrů, spustilo se zvukové i vizuální varování. Strojvedoucí tak měli dost času na to, aby adekvátně zareagovali.
„Systém SHERLOG D3 R využívá rádiovou technologii, díky čemuž není závislý na pokrytí operátorů signálem GSM. S pokrytím bývá na odlehlých regionálních tratích často problém. Naše jednotka spolehlivě funguje i třeba v tunelu, je prakticky nezarušitelná a systém pracuje s přesností na desítky centimetrů, takže pozná i na které koleji se vlak nachází,“ poukázal generální ředitel společnosti SHERLOG NG Václav Kraus. Společnost systém vyvíjela několik let, nyní ho představila odborné i laické veřejnosti.
Systém je určen pro tratě provozované podle předpisu D3. Jedná se regionální jednokolejné tratě, kde není dostatečné zabezpečení, protože řízení provozu na těchto tratích je zcela závislé na lidském faktoru. Jedna lidská chyba pak může mít tragické následky, což dokazují případy z posledních let.
Od léta roku 2020 došlo na českých kolejích k řadě vážných nehod, při kterých zemřelo sedm lidí a stovka cestujících utrpěla středně těžká či těžká zranění. Škody na majetku dosahují desítek milionů korun. V souhrnu činí hmotné škody za toto období čtvrt miliardy korun.
Například 7. července 2020 došlo ke srážce dvou vlaků u Perninku na Karlovarsku (na trati D3). Dva lidé zemřeli a dalších více než 20 utrpělo zranění. Škoda dosáhla výše až 30 milionům korun. Podle závěrů vyšetřování pochybil strojvedoucí jednoho z vlaků, protože neoznámil odjezd ze stanice dispečerovi a nepočkal na protijedoucí vlak.
Podle závěrů Drážní inspekce i Správy železnic přispěla k nehodě absence zabezpečovacího zařízení. Jinak řečeno systém, který by eliminoval či výrazně snížil riziko lidské chyby.
A právě takový systém je SHERLOG D3 R.
ETCS je otázka několika let
V současné době se plánuje nasazení zabezpečení typu ETCS (Jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém). Nejprve se však má objevit na hlavních tratích, na regionální by se měl dostat až později. Odborníci odhadují, že realizace systému je otázka až deseti i více let. Do té doby by tratě D3 byly bez technického zabezpečení. ETCS je navíc velmi nákladný systém, instalace jedné jednotky je v řádech desítek milionů, zatímco u SHERLOG D3 R je to otázka desítek tisíc korun.
 
„SHERLOG D3 R může dobře vyplnit časovou prodlevu do doby, než budou tratě standardně zabezpečeny. To byl důvod, proč jsme se staly partnerem projektu na přizpůsobení technologie tak, aby byla pro strojvedoucí uživatelsky přívětivá,“ zdůraznil generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
Výhodou systému SHERLOG D3 R je to, že se jedná o zařízení, které strojvedoucího pouze informuje, nezasahuje mu přímo do řízení. Na chybu či mimořádnou situaci na trati ho upozorní, ale řešení nechá na něm. Poskytne mu však dostatek času na reakci. Jednoduchost řešení umožňuje prakticky okamžitou implementaci systému na drážní vozidla. SHERLOG D3 R nabízí okamžité řešení.
„SHERLOG D3 R nabízí levný, rychlý a efektivní způsob, jak zvýšit bezpečnost na tratích D3,“ potvrdil generální ředitel AŽD Chrdle.
SHERLOG je připraven poskytnout svůj systém SHERLOG D3 R na testovací provoz. Dopravci by si tak mohli v praxi ověřit výhody, které řešení nabízí. Do ostrého provozu by se SHERLOG D3 R tak mohl dostat již tento rok. (20.1.2022)