Siemens představuje první digitálně nativní CNC systém Sinumerik: Sinumerik ONE

Sinumerik ONE je první digitálně nativní CNC řídicí systém od společnosti Siemens, který představuje další krok vpřed na cestě k digitální transformaci v obráběcím průmyslu. Ve spolupráci se softwarem vytvoří v rámci jednoho inženýrského systému řídicí jednotku stroje a jeho digitální dvojče, a přispívá tak k ucelené integraci hardwaru a softwaru. Díky konzistentní interakci a komunikaci mezi reálným a virtuálním světem a výkonnému hardwaru vytváří nové standardy v oblasti produktivity, výkonu a digitalizace. Jedná se o CNC systém pro obráběcí stroje, který obstojí i v budoucím digitalizovaném světě výroby. Univerzální digitální dvojče produktu, výroby i výkonu se stává nepostradatelným pomocníkem nejen pro výrobce strojů, ale i jejich operátory.
Výrobci obráběcích strojů si mohou s pomocí systému Sinumerik ONE virtuálně zmapovat celý proces a výrazně tak zkrátit fázi vývoje nových strojů a dobu potřebnou pro jejich uvedení na trh. Celkovou dobu uvedení do provozu zkrátí virtuální příprava celého procesu. Virtuální model stroje otevírá výrobcům i pracovníkům obsluhy zcela nové možnosti. Mohou se důkladně věnovat nejrůznějším konceptům a funkcím strojů i ve chvíli, kdy ještě nemají k dispozici reálný hardware. Realistická simulace zpracování umožní simulovat celé programování obrobků a nastavení a provoz stroje na počítači. I školení pracovníků může probíhat s použitím digitálního dvojčete namísto reálného stroje.
Softwarové a hardwarové inovace, které systém Sinumerik ONE přináší, i možnost vytvořit digitální dvojče produktu a výroby, významným způsobem urychlí celý proces zpracování. CNC řídicí systém s integrovaným automatem Simatic S7-1500F je k dispozici jak ve verzi pro rozvaděč, tak v panelovém provedení. Dokonale zapadá do inženýrského prostředí TIA Portal a výrobcům strojů poskytuje vysoce výkonný inženýrský rámec. Díky konceptu Safety Integrated podporuje nový systém Sinumerik ONE důsledně průmyslové standardy v oblasti bezpečnosti. Integrovaná bezpečnost informačních systémů nabízí koncept vícevrstvé hloubkové ochrany. Software Create MyVirtualMachine a Run MyVirtualMachine umožňuje vytvořit řídicí jednotku stroje a jeho digitální dvojče v rámci jednoho inženýrského systému. Vzhledem k univerzálnímu digitálnímu konceptu digitálního dvojčete, výkonnému hardwaru a integrované IT bezpečnosti je Sinumerik ONE na budoucnost zaměřený CNC systém, který posouvá vývoj digitální transformace v obráběcím průmyslu dále kupředu.
V české premiéře Siemens představuje Sinumerik ONE v unikátní aplikaci – jako řídicí systém výukového stroje pro CNC obrábění SLV EDU 5x od české firmy SolidMachine. „Jsem nesmírně rád, že se česká premiéra Sinumerik ONE odehrává právě na výukovém stroji. Touto cestou dokážeme filozofii nativního digitálního dvojčete představit studentům, kteří ji budou dále rozvíjet a využívat,“ uvádí Tomáš Duba, vedoucí obchodní jednotky Motion Control. Výukový stroj SLV EDU 5x je pětiosá frézka, která je díky kompaktním rozměrům, hmotnosti a rychlosti obrábění ideálním výukovým strojem; studenti dokončí obrobek od návrhu přes programování až po obrobení za jednu vyučovací hodinu. (9.10.2019)