Sílící potraviny

Člověk potřebuje k výživě své vedle vody a některých solí tyto 3 druhy živin: bílkoviny, tuky a uhlohydráty. Lze tedy sílícími potravinami nazývati takové, jež obsahují všecky neb aspoň některou ze jmenovaných živin v takovém složení, že je snadno stravitelna a že v malém množství poskytuje co možná hojně té které živiny, čili jinými slovy, že neobsahuje látek, které tělo stráviti nemůže, jež neživí. K takovým potravinám patří mléko, vejce, maso, zvláště šunka a obecenstvo od pradávna uvyklo je podávati ku posile slabým. Nesmí se však zapomínati, že při tom padá na váhu i stav zaživadel nemocného, tj. jsou-li v takovém stavu, aby mohla tu kterou potravinu přijmout a stráviti, nevyžaduje-li ráz choroby, aby se některých druhů potravin varoval, jako při zánětu ledvin přebytku bílkovin, při úplavici cukrové přebytku škrobovin atd.
Novodobý průmysl lučební uvedl do obchodu mnoho výrobků, jež prohlašuje za živné a sílící. Je to většinou německý obchod, jenž nás zaplavuje takovými produkty. Somatosa, nutrosa, sanatogen, globon, různé peptony a všeliké jiné výživné přípravky reklama vřele doporučuje. Obáváme se, že tak přijde doba, kdy se nebudeme živiti chlebem, mlékem, masem atd., ale somatosami a sanatogeny výhradně. Nebudiž zapomínáno, že nejlepší sílící potravina je mléko, maso, vejce, a že, třeba-li nějakého posilujícího přípravku, je věcí lékaře, aby jej předepsal.
Ještě chceme se ohraditi proti předsudku sílících nápojů, za něž pokládají se silná piva, vína atd., kterými zvláště u dětí chce se docíliti sesílení, dociluje se však pravý opak – vleklá otrava. Lihoviny ty obsahují kromě stopy živin hlavně vodu a líh, který neživí, nýbrž jen dráždí.