Skupina MOL vstupuje akvizicí společnosti Aurora Group do sektoru výroby směsí z recyklovaných plastů

Skupina MOL oznámila, že podepsala smlouvu na akvizici společnosti Aurora, výrobce směsí recyklovaných plastů, jejíž výrobní závody se nacházejí poblíž průmyslových center s výrobou automobilů a úpravou plastů v Baden-Württembergu v Německu.
Aurora je středně velká německá firma se sídlem v Neuensteinu s jedinečným konceptem uzavřené smyčky, v rámci kterého sbírá postindustriální plastový odpad, mele jej a vytváří z něj směsi. Ty dodává automobilovému průmyslu a dalším sektorům. Portfolio společnosti sestává převážně z inženýrských plastů a polypropylenových směsí z recyklátu.
Díky této investici nabídne Skupina MOL širokou řadu směsí recyklovaných polyamidových a polypropylenových plastů vysoké kvality, které doplní stávající portfolio. Využití know-how a uzavřeného logistického systému firmy Aurora pomůže zákazníkům Skupiny MOL zvýšit procento recyklovaného materiálu v koncových výrobcích.
Ferenc Horváth, výkonný viceprezident Skupiny MOL pro segment Downstream, uvedl: „V souladu se strategií MOL 2030 jsme dosáhli dalšího milníku na naší cestě k tomu stát se předním hráčem v oblasti chemikálií v regionu CEE. Toto partnerství nám umožní rozšířit naše podnikání v oblasti petrochemie, zvýšit jeho hodnotu a posílit naši přítomnost na trhu dodavatelů pro automobilový průmysl. Jako zavedený hráč na trhu
s polymery chceme využít silné stránky našeho integrovaného obchodního modelu a zároveň udržet flexibilitu společnosti Aurora jako nezávislého výrobce směsí. Provozní profil společnosti Aurora doplňuje naše iniciativy v sektoru recyklace a podtrhuje náš závazek udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.“
Dr. György Bacsa, senior viceprezident Skupiny MOL pro strategický provoz a rozvoj Skupiny, uvedl: „Jsme rádi, že se nám podařilo připravit a realizovat další úspěšnou investici na naší cestě vedoucí k růstu našich petrochemických aktivit a dosáhnout tak dalšího milníku v plnění strategie Skupiny MOL. Těšíme se na spolupráci s naším novým partnerem a věříme v pokračující úspěchy a další expanzi společnosti Aurora už jako součást Skupiny MOL.“
Gerhard Schweinle, zakladatel a člen představenstva společnosti Aurora, uvedl: „Ve Skupině MOL jsme nalezli partnera, který má stejný zájem o udržitelný rozvoj a inovace, jaký máme i my. Jsme přesvědčeni, že MOL je ideálním partnerem, který naší firmě umožní naplňovat její ambiciózní cíle udržitelnosti
a ochrany životního prostředí ještě intenzivněji než dříve. Jako součást Skupiny MOL coby jednoho z předních dodavatelů polymerů v Evropě bude společnost Aurora dále rozšiřovat své odborné znalosti v oblasti zpracovávání inženýrských plastů. Naše rozsáhlá nabídka udržitelně vyráběných produktů a mnoholeté zkušenosti Skupiny MOL nám umožní ještě intenzivněji pracovat na ochraně našich surovinových zdrojů a snižovat zátěž pro životní prostředí. Společně s MOL budeme pokračovat v úspěšném příběhu společnosti Aurora a ještě zrychlíme náš růst.“
Jedním ze základních kamenů strategie Skupiny MOL do roku 2030 je rozšířit petrochemický hodnotový řetězec společnosti. Proto MOL plánuje do konce příštího desetiletí do projektů zajišťujících růst svých petrochemických a chemických aktivit investovat asi 4,5 miliardy USD. Výroba směsí a recyklace patří mezi klíčové oblasti definované ve strategii MOL 2030 a automobilový průmysl je strategický sektor, v němž MOL i Aurora vnímají rostoucí poptávku po recyklovaných materiálech.
Aurora Group se skládá ze společností Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe VS GmbH a Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH. Akvizice ještě musí projít schválením příslušných úřadů. (16.4.2019)