Služby a cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2019

Nejrychleji rostly tržby v informačních a komunikačních činnostech
V 1. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně vzrostly o 2,0 %.
Mezičtvrtletně se tržby ve službách v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,0 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce.
Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v 1. čtvrtletí 2019 i 2018) zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Nejvyšší růst zaznamenaly informační a komunikační činnosti. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:
v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 1,2 %. Celkový vývoj nejvíce ovlivnil růst tržeb objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy (o 2,6 %) a pokles tržeb ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 1,7 %). Nejvíce vzrostly tržby vodní dopravě (o 49,0 %), především v důsledku provozování vodní dopravy českými dopravci mimo území ČR. Růst tržeb vykázala také letecká doprava (o 10,7 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly i poštovní a kurýrní činnosti (o 1,7 %);
v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,2 %. V ubytování se tržby zvýšily o 1,1 %, ve stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,6 %;
v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 5,8 %. Dvouciferný růst tržeb zaznamenaly vydavatelské činnosti (o 14,7 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 10,9 %). Tržby vzrostly také činnostem v oblasti informačních technologií (o 7,4 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Růst tržeb vykázaly i informační činnosti (o 5,9 %) a telekomunikační činnosti (o 1,1 %). Naopak tvorbě programů a vysílání tržby klesly o 1,8 %;
v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 0,1 %. Vyšší tržby zaznamenal objemově významnější pronájem nemovitostí (růst o 0,2 %). Naopak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí klesly o 0,5 %;
v profesních, vědeckých a technických činnostech se tržby zvýšily o 3,2 %. Na růstu se nejvíce podílely právní a účetnické činnosti (o 6,5 %). Rostoucí tržby vykázaly i činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,6 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 4,2 %) a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,1 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Jediným odvětvím, kde se tržby snížily, byly reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,1 %)
v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 0,8 %. Nejvýrazněji se nárůst tržeb projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,9 %). Vyšší tržby zaznamenaly také administrativní a kancelářské činnosti (o 6,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %). V ostatních odvětvích této sekce tržby meziročně klesly, nejvýrazněji pak u cestovních agentur (o 8,3 %). Nižší tržby vykázaly také agentury práce (o 5,0 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,3 %).
 
Domácích hostů se ubytovalo více, zahraničních ubylo
V prvním čtvrtletí 2019 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 1,8 % a počet přenocování vzrostl o 0,9 %. Domácí klientela stále vykazovala zvýšený zájem o ubytování. Poptávka ze strany zahraničních hostů ale po několika letech nepřetržitého růstu v prvních třech měsících letošního roku poklesla.
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 10,8 milionu nocí, což bylo o 0,9 % více než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 4,2 % více nocí. Počet přenocování zahraničního hostů se snížil o 2,3 %. Nejvíce přenocování (7,3 milionu) bylo uskutečněno v hotelech. Hotelový segment vykázal meziroční pokles přenocování o 0,5 %, především snížením počtu nocí nerezidentů o 2,0 %. V regionálním členění byla vyšší návštěvnost z pohledu přenocování v osmi krajích. Největší růst poptávky po ubytování byl zaznamenán na Vysočině (+9,1 %), naopak pokles počtu přenocování se odehrál v Praze (-2,6 %), Středočeském (-2,4 %), Jihočeském (-2,1 %), Zlínském (-1,8 %) a v Karlovarském kraji (-1,1 %).
Do hromadných ubytovacích zařízení přijely ve sledovaném období 4,0 miliony hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,8 %, přitom zahraničních hostů bylo více než domácích. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků snížil o 0,2 %, domácích hostů naopak o 3,8 % přibylo. Hotely zaznamenaly 1,3% zvýšení návštěvnosti a penziony navštívilo v 1. čtvrtletí letošního roku o 6,4 % více hostů než v minulém roce. Regionálně přibylo hostů ve většině krajů. Nadprůměrnou dynamiku růstu příjezdů zaznamenal Jihomoravský kraj (o 7,2 %), Královéhradecký kraj (o 5,2 %) nebo Vysočina (o 5,1 %). V Praze se nejvíce ze všech krajů zvýšil  počet ubytovaných rezidentů (+9,0 %). Počet nerezidentů ale v hlavním městě poklesl o 2,0 %, což mělo rozhodující vliv na celorepublikový pokles.
Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 408 tisíc. Meziročně se počty příjezdů z Německa snížily o 2,6 %. Také sousedních Rakušanů se v 1. čtvrtletí ubytovalo méně než vloni. Návštěvnost ze zbylých okolních zemí byla ale na vzestupu. Ubytovaných hostů ze Slovenska přijelo celkem 143 tisíc, s meziročním zvýšením o 4,9 % a počty příjezdů z Polska (137 tisíc) se zvýšily o 6,7 %. Čtvrtá příčka v příjezdech patřila hostům z Ruské federace. Těch se ubytovalo celkem 131 tisíc, což znamenalo pokles o 8,9 %. Také Italů přijelo méně než loni (-8,6 %) a v prvním čtvrtletí tradičně silná návštěvnost z Nizozemska zaznamenala pokles příjezdů o 7,0 % a přenocování o 4,6 %. Naopak návštěvnost z Francie vykázala v prvních třech měsících letošního roku růst. Francouzi v Česku strávili o pětinu více nocí (+20,8 %) a počty ubytovaných vzrostly o 16,9 %. (10.5.2019)