Soutěž MANAŽER ROKU ocení i mladé manažery

Vyzvednout a zviditelnit schopné mladé podnikatele a manažery je záměrem soutěže MANAŽER ROKU, která nabízí i kategorii Mladý manažerský talent do 35 let. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit do konce února.
Česká manažerská asociace (ČMA) je dlouholetým vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU, která se konala již 25krát. V letošním 26. ročníku cíli i na juniorní manažery v kategorii Mladý manažerský talent do 35 let. „Velmi fandíme mladým podnikavým lidem, kteří chtějí měnit svět. Věříme, že i díky ocenění získají nejen sebevědomí a uznání, ale také cenné kontakty,“ popisuje Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA.
Nominovaný se může přihlásit sám, nebo být nominován třetí stranou. Hlavním hodnotícím prvkem je prostý příběh. Co hrdina tohoto ročníku zažil, jakým překážkám čelil, jak se s nimi popasoval a jaké jsou jeho vize. Informace najde na www.manazerroku.cz.
Partnerem soutěže v kategorii pro mladé je Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici. „Právě mladé podnikající osobnosti musíme upřímně oslavovat a snažit se jim připravit čisté podnikatelské prostředí, díky kterému se budou moci focusovat na svůj core business,“ vysvětluje základní myšlenku David Zábrž, předseda asociace startupů.
Co od účasti v soutěži MANAŽER ROKU očekávala jeho mladá vítězka v roce 2014 – Monika Šimánková, ředitelka společnosti Hestego? „Chtěla jsem se inspirovat a setkat se zkušenějšími kolegy a získat možnosti další spolupráce s nimi. Soutěž umožňuje, že odborníci posoudí učiněné pokroky v porovnání s ostatními manažery“. (ČMA,19.2.2019)