SP ČR: Obchodní spory mezi USA a Čínou ohrožují růst

Spojené státy začaly uplatňovat vysoká 25% cla na čínské zboží v roční hodnotě cca 200 miliard dolarů.
Zostřující se obchodní válka mezi Čínou a USA je špatnou zprávou jak pro EU, tak z globálního hlediska. Ohrožuje relativně křehký ekonomický růst v řadě regionů, včetně EU. Již nyní se zvýšené světové napětí v obchodních vztazích projevuje např. na Německu, odkud se každý pokles výkonnosti rychle přenese i do Česka. Sice se ještě nejedná o recesi, ale odhady růstu klesají.
Česká republika je velmi závislá na vnitřním evropském trhu, kam míří kolem 85 % jejího exportu. Více nás sice zneklidňují obchodní spory mezi EU a USA. Na rozdíl od obchodní války USA – Čína se zde sice jedná o řádově menší objemy, ale přímo se to dotýká našich obchodních vztahů. Obchodní válka USA - Čína nás ovšem nepřímo ovlivní také. Evropský trh se jejímu vlivu nevyhne. Množství zasaženého zboží je obrovské.
"Čína se bude snažit umístit své zboží na jiné trh, což zvýší konkurenci v EU a poroste čínská snaha o dumping. Evropská unie se sice v zásadě drží hodnot liberálního mezinárodního obchodu, ovšem pod zvýšeným tlakem může být nucena uplatnit nástroje na ochranu obchodu. To je sice zcela legitimní a pro ochranu férové konkurence nutné, ovšem každá léčba mí i vedlejší účinky," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
"Nejsme jen vývozci, ale také dovozci a spory mohou v budoucnu například prodražit některé vstupy pro další výrobu a export, které se dovážejí z Číny," dodává prezident Svazu.
Aktuální vývoj mezi Spojenými státy a Čínou není dobrou zprávou. Jednak zvyšuje celkovou nedůvěru v globální obchod, což má vliv na investice a rozvojové plány firem, současně také vzniká atmosféra, ve které je narušování volného obchodu stále více považováno za normu.
Jako zástupci byznysu odmítáme tento způsob řešení obchodních sporů a apelujeme i na EU, aby se stále snažila řešit spory na půdě WTO smírnou cestou, jakkoli se dopadům obchodní války USA – Čína úplně vyhnout nemůže, má možnost alespoň minimalizovat dopady svých sporů s USA.
Věříme, že i americká administrativa si je vědoma možných dopadů vyhrocení obchodní války s tak velkou ekonomikou, jakou je Čína a značných negativních vlivů na další důležité aktéry, včetně sebe sama. (10.5.2019)