Splňují výrobky ovládané přes sítě technické parametry?

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodního projektu, který byl zaměřen na domácí zařízení, která lze připojit do internetové sítě. Jsou to výrobky, které může spotřebitel prostřednictvím sítí ovládat přes chytrý telefon, tablet nebo počítač. V rámci Evropské unie se jednalo o pilotní projekt s cílem ověřit, zda se tato zařízení v současné době na trhu nacházejí a zda produkty dodávané do ČR splňují příslušné technické požadavky. ČOI v rámci této mezinárodní akce zkontrolovala u 7 hospodářských subjektů 8 výrobků a závady zjistila u 2 produktů.
Inspekce se pravidelně účastní mezinárodních kontrolních projektů. V období dubna a května 2019 provedla kontroly zaměřené na „Zařízení IoT (Internet of Things)“, která jsou namontována do domácích spotřebičů, jako jsou například pračky, sušičky, lednice, mikrovlnné trouby, vysavače, kávovary a klimatizace. Tato zařízení jsou připojena do sítě Internet (Wifi, Bluetooth standard 4.1 a výše, Z-Wave, RFDI / NFC systémy apod.) a jsou ovládána pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.
Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda se tyto výrobky v současné době na trhu nacházejí a zda uvedená zařízení dodávaná do ČR splňují příslušné technické požadavky stanovené zákony a nařízeními vlády. V tržní síti byly kontrolovány výrobky ve značení, průvodní dokumentaci (EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny, návody k používání) a označení CE. Dále byly kontrolovány podklady pro ověření shody a popř. technická dokumentace.
ČOI v rámci této mezinárodní akce uskutečnila kontroly u 7 hospodářských subjektů, kde zkontrolovala  8 výrobků. Jednalo 
o 3 pračky, 1 termostat, 1 robotický vysavač, 1 kávovar, 1 Led televizi a 1 tiskárnu. 
S ohledem na kompetence ČOI byly u kontrolovaných výrobků zjištěny nedostatky pouze formálního charakteru. U jednoho typu kontrolovaného výrobku „Chytrý termostat NETATMO NTH01“ nebyl k výrobku přiložen písemný návod k použití v českém jazyce. U výrobku „Robotický vysavač ELECTROLUX OS144LI25W/Pl91-5SGM“ nebylo k výrobku přiloženo EU Prohlášení o shodě, a to ani ve zkrácené formě. Dále k tomuto výrobku nebyla přiložena informace o maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno
Česká obchodní inspekce za tato 2 zjištěná porušení právních předpisů uložila sankce formou pokuty v celkové hodnotě 
20 000 Kč. (14.11.2019)