Společnost AKKA upevňuje svoji pozici lídra na německém automotive trhu prostřednictvím akvizice společnosti MBtech

Společnost Daimler, dlouhodobý partner AKKA, převede za nezveřejněnou částku plnou kontrolu nad MBtech Group na skupinu AKKA. MBtech Group se přejmenuje na AKKA GmbH& Co.KGaA. V rámci dohody obě společnosti potvrzují svoji společnou vizi a odhodlání pokračovat ve vzájemných vztazích a vytvářet strategické partnerství pro vývoj systémů mobility a elektrických vozidel budoucnosti.        
Jakožto dceřiná společnost v úplném vlastnictví tak bude moci německá obchodní jednotka AKKA dokončit přechod na jednu společnost a značku. Dne 30. srpna 2018 schválil uvedený krok Německý spolkový úřad pro kartely. Společnosti AKKA a Daimler se touto akvizicí zavazují pokračovat ve spolupráci a vytvářet strategické partnerství pro vývoj systémů mobility a elektrických vozidel budoucnosti. Partnerství bude nadále stavět na spojení know-how společnosti MBtech s klíčovými schopnostmi společnosti AKKA, především s jejími digitálními kompetencemi napříč odvětvími, a umožní německé obchodní jednotce AKKA dokončit integraci. V tomto duchu bude společnost AKKA naplňovat všechny zakázky společnosti Daimler, které byly svěřeny společnosti MBtech.
Blíže k dosažení vize CLEAR 2022
Tato integrace odráží změny v chování uživatelů, které pohánějí revoluci v automobilovém průmyslu a zásadně tak proměňují funkčnost produktů, design a výrobní technologie. Spojení umožní AKKA zůstat ve svém oboru napřed a nabídnout skupině Daimler Group konkurenceschopná a inovativní řešení jejích zakázek. Stejně tak pomůže přilákat více zákazníků na rostoucím dopravním trhu, a to i mimo automobilový průmysl. Vzhledem k významu automobilového průmyslu v růstu AKKA se také jedná o klíčový krok k dosažení vize a cílů stanovených ve strategii CLEAR 2022. 
Zrychlující se tempo inovací vyvolává nutnost větší flexibility a zaměření na rychlé dodávání zcela nových řešení. Právě to také bylo jedním z hlavních důvodů, proč společnosti AKKA a Daimler v minulosti zahájily spolupráci jakožto průkopníci trendu společného rozvoje a partnerství v průmyslu. Nyní je čas na další krok, protože akcelerace inovací je v dnešní době rychlejší, než kdykoliv předtím.
„Společnost AKKA věří, že zvolený směr nadále posílí její pozici na trhu a umožní jí pokračovat v budováni a upevňovaní obchodních vztahů s rozmanitým portfoliem prestižních klientů,“ říká Martin Novotný, ředitel MBtech Bohemia, která je součástí skupiny AKKA Technologies. (13.9.2018)