Spotřeba tepla kvůli počasí vloni výrazně klesla

Teplárny v Česku dodaly v končící topné sezoně domácnostem méně tepla než při té minulé. Začátek letošního roku patří z pohledu klimatických statistik opět k těm nejteplejším. Teplý byl i celý loňský rok, ve vyúčtování nákladů na teplo tak lidé mohou očekávat přeplatky v řádu několika set korun.
Na aktuálním topném období se podepsal velmi teplý podzim s pravidelnou dodávkou tepla na vytápění až v polovině října. Meziročně bylo topné období od září 2018 do konce března 2019 zhruba o 1,5 °C teplejší než to minulé. Kromě ledna, který byl letos o 3,5 °C chladnější než vloni, byly všechny ostatní měsíce teplejší. Nejvíce únor o 5,1 °C a březen o 4,8 °C. V porovnání s Normálem let 1971 až 2000 byla zatím o 12,4 % teplejší. S velkou pravděpodobností bude letošní zima nejteplejší za posledních deset let.
Spotřeba tepla v roce 2018, která je rozhodující pro aktuální vyúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody, meziročně proti roku 2017 klesla o 6 až 8 %. Vloni většina tepláren ukončila na jaře vytápění o měsíc dříve než je obvyklé, tedy už v polovině dubna. Nepřetržitě topit se začalo až v polovině října, skoro o měsíc později než je průměr. Tento téměř dvojměsíční výpadek se projevil ve výrazném snížení spotřeby tepla pro vytápění v loňském roce.
„Domácnosti v následujících týdnech dostanou vyúčtování za teplo spotřebované v roce 2018 a nemusí se obávat zvýšených nákladů. Meziročně spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody vloni poklesla v rozmezí 6 až 8 %. Většina domácností tak může při ročním vyúčtování nákladů za teplo za rok 2018 očekávat přeplatky v řádu až několika set korun,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.
Pro informaci
Co určuje celkové náklady na teplo v domácnosti?
• jednotková cena tepla (zpravidla uváděná v Kč/GJ)
• spotřebované množství tepla na vytápění a ohřev vody
Co ovlivňuje jednotkovou cenu tepla pro domácnosti?
• cena paliva používaného k výrobě tepla
• cena povolenky na emise skleníkových plynů a poplatky za emise znečišťujících látek
• náklady na opravy a údržbu zařízení, mzdy a další provozní náklady
• sazba DPH, v případě tepla do konce roku 2019 je to 15 %, od ledna 2020 pak 10 %
Spotřebované množství tepla je ovlivňováno především:
venkovní teplotou (klimatickou náročností lokality a aktuální zimy)
• efektivitou topného systému a tepelně-izolačními vlastnostmi budovy
• tepelnou pohodou v bytě                                       
• doporučená teplota: obytné místnosti teplota 21 °C, koupelna v době použití 24 °C, ložnice 19 °C, chodby a schodiště 15 až 18 °C podle využití a polohy;                 
• každý 1 °C teploty v bytě navíc představuje navýšení nákladů na vytápění o 5 %;
• spotřebou teplé vody (na jednu koupel můžeme spotřebovat stejně teplé vody jako na každodenní sprchování za týden) (15.4.2019)