Spotřeba vody v EU pro veřejné zásobování

Mezi členskými státy EU existují velké rozdíly v tom, kolik vody abstrahují na veřejné dodávky. Nejvíce se jí spotřebovalo v roce 2017 v Řecku (179 m³ na osobu; údaje za rok 2016) a Itálii (157 m³ na osobu), výrazně před Irskem (128 m³ na osobu) a Bulharskem (124 m³ na osobu). Naopak na Maltě to bylo jen 31 m³ na osobu.
Převážná většina členských států EU odebrala v roce 2017 na veřejné zásobování 45 až 89 m³ sladké vody na osobu.
Množství odebraná v každé zemi závisí na dostupných vodních zdrojích, poptávce, způsobu odběru, klimatu a průmyslové a zemědělské struktuře. Specifické národní podmínky mohou také ovlivnit objemy, jako je rozsah úniků a jiných ztrát z vodovodní sítě a náklady na používání vody z veřejných zdrojů. Zdroj Eurostat (27.3.2020)