Srp

 

Četné nálezy z doby kamenné, z kolových staveb, svědčí o tom, že s. byl tehdy nástrojem hojně užívaným. Byly objeveny s. s rukojetí, na níž je pro každý prst samostatná prohlubeň. Tak je tomu i u pozdějších s. bronzových. Ty se odlévaly a potom tvrdily. V době železné se objevují s. zubaté a udržují se až do samého novověku.