Stát uspěl s nárokem na náhradu škody ve výši 123 mil. Kč v kauze solárních elektráren

Díky kvalitní práci právních zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se Česká republika v dalším trestním řízení ve věci podvodů okolo solárních elektráren domohla nepravomocného přiznání nároku na náhradu škody ve výši převyšující 123 milionů Kč.
ÚZSVM uspěl v rámci trestního řízení vedeného ve věci solární elektrárny Havřice, ve kterém zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do trestního řízení ÚZSVM přihlásil za Českou republiku její nárok na náhradu škody, která jí v důsledku spáchaného podvodu obžalovanými osobami vznikla.
„Krajský soud v Brně všechny tři obžalované osoby uznal vinnými a vedle trestů odnětí svobody, propadnutí věcí a peněžitých trestů jim uložil i povinnost zaplatit České republice na náhradě škody částku 123.573.344 Kč. Jde o další velký úspěch právních zástupců ÚZSVM, kterým navázali na obdobný úspěch v trestní věci týkající se podvodu okolo jiné solární elektrárny, v němž se právní zástupci ÚZSVM domohli vydání rozhodnutí, jímž byla obžalovaným osobám uložena povinnost nahradit České republice škodu přes 97 milionů Kč na jaře letošního roku,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
ÚZSVM zastupuje s více jak 90% úspěšností vlastními zaměstnanci v tuzemských právních sporech kromě vlastních sporů i ostatní organizační složky státu, čímž šetří finanční prostředky za externí advokátní kanceláře. V roce 2018 ÚZSVM uzavřel celkem 1 391 dohod o zastupování, jedná se o druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii ÚZSVM. V roce 2018 právní zástupci ÚZSVM státu uhájili přes 60 miliard korun, letos dokázali právníci ÚZSVM uhájil například 75 milionů korun v kauze Viktoriagruppe. (27.11.2019)