Stoupa

 

Vyvinula se z palice, jíž se tlouklo zrní apod. v moždířích. Rozmanité druhy stoup i různého způsobu pohybu jich jsou v technických rukopisech středověkých i pozdějších technických knihách tištěných; ukázky jsou v souborné knize T. Becka z r. 1900.