Svaz podporuje zrušení zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu

SPČR vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem na zrušení zákona o zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr. V obchodní výměně s mohutnou asijskou ekonomikou spatřujeme značný nevyčerpaný potenciál. Zároveň však upozorňujeme, že by neměla být přehlížena bezpečnostní rizika spojená se zbožím tzv. dvojího užití.
Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje zesilování vzájemných obchodních vazeb se zemí s tak rozsáhlou ekonomickou základnou, jakou disponuje Írán. Není pochyb o tom, že potenciál vzájemné obchodní výměny leží významně nad současnými objemy, a rozvoj jaderné energetiky v Íránu pro české firmy skýtá příležitosti za miliardy korun.
Z mezinárodně-politického hlediska pak byla významným milníkem mezinárodní dohoda přijatá na půdě Rady bezpečnosti OSN v červenci 2015, dle níž by se signatáři (vč. USA a členských zemí EU) měli nadále zdržet jakékoliv politiky zaměřené proti obnovení normálních obchodních styků s Íránem. Na to navázala rezoluce ministrů zahraničí EU, která ukončuje všechny hospodářské a finanční sankce proti Íránu související s jadernými otázkami.
Otevření íránské jaderné energetiky pro naše exportéry by znamenalo velkou příležitost pro významné posílení dosud značně ochablých vzájemných obchodních vazeb. Z toho důvodu doporučujeme podpořit poslanecký návrh na zrušení zákona č. 99/2000 Sb. o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. S ohledem na významné mezinárodně-politické přesahy však zároveň doporučujeme, aby případná dodávka jakéhokoliv zboží dvojího užití (zejména pak technologií potenciálně využitelných pro vojenský jaderný výzkum) podléhala zvláštnímu posouzení ze strany české vládní administrativy a to zejména kvůli možným mezinárodně-politickým konsekvencím takového kroku a českým diplomatickým vztahům v regionu. (15.3.2018)