TEDxNárodní přeložen na červen. Organizátoři věří příznivému trendu vývoje pandemie a možnosti osobního setkání

V reakci na další vládní rozvolňování se organizátoři TEDxNárodní rozhodli přesunout první české vydání nové celosvětové iniciativy Countdown na 19. a 20. června. Cílem konference je prostřednictvím přednášek zviditelnit možnosti řešení klimatické krize a poskytnout místo pro diskuzi mezi odborníky a aktivisty z různých odvětví. Živé setkání nabízí oproti online přenosu možnost větší interakce a vytvoření aktivní mezioborové platformy, která je pro hledání řešení v oblasti klimatu stěžejní. Akce zastřešená platformou TED se proto odehraje s prezenční účastí diváků v prostorách Veletržního paláce i v online přenosu.
Nedostatek prostoru věnující se tématu klimatické změny a komunikační propast mezi vědeckou a akademickou obcí a veřejností byly dva hlavní impulsy, které mě k zorganizování TEDxNárodní vedly. Propojit síť širokého spektra českých expertů považuji za důležité. Ovšem za ještě zásadnější považuji dát jim prostor ke společné diskuzi a získání zpětné vazby od zástupců dalších iniciativ a široké veřejnosti. Proto jsme s vidinou možnosti akci zpřístupnit většímu počtu diváků neváhali a akci přeložili,“ říká za organizační tým hlavní koordinátor akce Matěj Prokop a dodává „Vláda by o dalším rozvolňováním měla jednat v nadcházejících týdnech. Jakmile dojde k povolení akcí ve vnitřních prostorách, uvolníme větší počet vstupenek. Pevně věříme, že akce v tomto formátu nabyde úplně jiné atmosféry a řečníci ocení živou interakci s publikem.“
Pokud dojde k rozvolnění, organizátoři TEDxNárodní zpřístupní ke koupi povolený počet vstupenek pro obsazení sálu, zároveň ponechají variantu vstupenek pro online přenos. „Bude pouze na divákovi, jakou formu účasti si vybere. Vysokou kvalitu online přenosu zajistí naše streamovací studio a zapojení online i offline diváků naši moderátoři. Chceme, aby byl TEDxNárodní plnohodnotným zážitkem pro všechny zúčastněné,“ přibližuje Prokop. TedxNárodní se v prostorách Veletržního paláce bude odehrávat za zpřísněných hygienických podmínek a budou dodrženy veškeré nařízení vlády.
Koncept programu se nemění. Své myšlenky přednesou téměř tři desítky předních českých odborníků z oblastí energetiky, dopravy, inovace materiálů, potravin, zemědělství a ochrany přírody. Nabídnou nápady a inspiraci k jejich implementaci v kontextu České republiky. První den bude probíhat formou klasických TED prezentací rozdělených do pěti panelů. Druhý den budou přednášky doplněny workshopy, více interaktivními panelovými diskuzemi a networkingem, na kterých se budou podílet vědci, podnikatelé, investoři, zástupci občanských iniciativ, univerzit, neziskových organizací, orgánů veřejné správy i široká veřejnost.
Mezi již zveřejněné řečníky patří například Eva Balounová, právnička a specialistka na klimatické právo a právo životního prostředí. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, odborník na obnovitelné zdroje a energetickou soběstačnost. Eliška Knotková, designérka pracující s novými materiály umožňujícími environmentální udržitelnost. Ondráš Přibyla, specialista na komunikaci, který bude hovořit o způsobu sdílení informací a příběhů o klimatické změně, rozdílech mezi narativní a fyzickou realitou a povede také workshop „Za oponu emisního účetnictví.  Program nedávno obohatila Veronika Nováčková, ředitelka neziskové organizace Bezobalu. Michaela Pixová, kritická sociální geografka, která se zabývá společensko-prostorovými tématy souvisejícími se sociální a environmentální spravedlností a udržitelností. Jana Maussen, ekonomka a absolventka Harward University, která usiluje o co největší vynaložení prostředků na transformaci energetiky a dekarbonizaci exportních kreditních agentur.
Vystoupením těchto třiceti odborníků se Praha zařadí mezi více než 440 měst celého světa, ve kterých probíhá debata o boji s klimatickými změnami zastřešená prestižní komunikační platformou TED. Iniciativa Countdown, do které TEDxNárodní patří, propojuje přední světové experty, vědce, aktivisty a vizionáře s investory, urbanisty, umělci, zástupci státní i lokálních samospráv i běžnými občany. Společnou diskuzí se snaží nacházet nové přístupy k řešení problémů, která budou tématem podzimního summitu OSN o změnách klimatu COP26. Více informací o programu a řečnících najdete na webu akce: www.tedxnarodni.cz (11.5.2021)