Téměř polovina prodejců tabákových výrobků porušila zákon

 
Česká obchodní inspekce prováděla v průběhu roku 2017 kontroly dodržování zákonů v oblasti prodeje tabákových výrobků. Především se zaměřila na zákon o spotřební dani, o ochraně zdraví před škodlivými látkami, který se týká zejména zákazu prodeje tabáku a alkoholu mladistvým a na zákon o ochraně spotřebitele. Celkem uskutečnila 3 473 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 1 534 případech, což je téměř 45 procent.  
Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 29. prosince 2017 uskutečnila 3 473 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila v 1 534 případech (44,2 %). Cílem kontrolní akce bylo prověřit dodržování právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků, zejména pak zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Zjištěné nedostatky
Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních bylo zjištěno v 11 případech:
 • ve 2 případech došlo k porušení povinnosti prodeje cigaret v neporušeném jednotkovém balení (§ 107)
 • v 5 případech byla spotřebiteli účtována cena nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110 odst. 1)
 • ve 4 případech byla spotřebiteli účtována cena vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)
Porušení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami bylo zjištěno ve 2 případech. Jednalo se o porušení ustanovení § 5 odst. 1, neboť byl zjištěn prodej výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků.
Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo zjištěno v 50 případech:
 • v 17 případech obchodníci na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, neumístili viditelný text o zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let (§ 5 odst. 2)
 • v 17 případech neumístili prodejci na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)
 • v 8 případech prodejci porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety, jakož i kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let (§ 3 odst. 4)
 • v 7 případech prodejci prodali nebo podali alkoholický nápoj osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5)
 • v 1 případě prodejce porušil zákaz prodeje hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů (§ 12 odst. 1)
Nejčastěji však prodejci porušili zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně v roce 2017 inspektoři evidují porušení tohoto zákona v 1 899 případech:
 • v 864 případech prodávající neseznámil spotřebitele s cenami nabízených výrobků (§ 12)
 • v 463 porušil prodejce zásady poctivosti prodeje (§ 3)
 • ve 211 případech bylo zjištěno, že prodejce nevydal doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo nevydal doklad bez potřebných náležitostí (§ 16)
Porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno v 97 případech.
Porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci bylo zjištěno v 80 případech. Konkrétně se jednalo o porušení ustanovení §2 odst. 2 písm. b), které se vztahuje ke kontrole používání neověřených nebo předpisům neodpovídajících měřidel.
Porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků došlo ve 28 případech (nařízení č. 1007/2011, a další směrnice EU).
K porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech došlo v 11 případech.
Porušení jiných právních předpisů bylo zjištěno v dalších 22 případech.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v minulém roce pravomocně uložila 1 425 pokut ve výši 10 218 000 Kč. Za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo uloženo 19 pokut v celkové hodnotě 263 000 Kč. Dále uložila 8 sdružených pokut v souhrnné výši 87 000 Kč za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a současně i některého z dalších zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.
Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 5 220 kusů výrobků v celkové hodnotě 241 682 Kč a zákaz používání na 152 kusů neověřených měřidel. (16.7.2018)