Testování materiálů nejen pro energetiku – kobaltové zdroje v ÚJV Řež připraví maso pro mořeplavce i umělecké dekorace

Kromě energetických a medicínských zakázek se v ÚJV Řež řeší i řada atypických projektů. Oddělení radiační chemie a kvalifikace na prostředí, které provozuje několik kobaltových ozařovačů, nemá o takové kuriozity nouzi. Kobaltové ozařovny slouží primárně pro simulaci podmínek provozů jaderných elektráren a testování zařízení a materiálů pro ně určených. Kobaltový zdroj vysílá záření gama o síle, která – podobně jak RTG nebo UV záření – nemůže předměty aktivovat ani v nich zanechávat zdraví škodlivé látky. Díky tomu se dá radiační servis využít i pro sterilizace materiálů, simulaci podmínek vesmírného programu nebo experimenty s neživou i živou přírodou.
Sterilní i konzervované…
Jednou z obvyklejších zakázek je sterilizace zdravotnického materiálu pro nemocnice. Jde o různé přípravky z vaty, gázy a dalších hmot, které nelze sterilizovat běžným způsobem, nesmí přijít do styku se zdravotnickým materiálem nebo jsou určeny pro pacienty, kteří jsou na chemické desinfekce alergičtí.
Praktické využití našla například radiační sterilizace půdy pro vědecké účely. Kromě sledování vlivu dávky záření na vývoj a změny jednotlivých rostlin či mikroorganismů se zjistilo, že po naočkování vysterilizované rašeliny rizobinem tento mikroorganizmus bez konkurence ostatních výborně prospívá. Výsledný biopreparát je oblíbeným zdrojem dusíku pro tradiční i alternativní zemědělství na našem trhu.
Podobně se dají zkoumat vzorky připravené z různých druhů dřeva – po jejich sterilizaci se sleduje, za jakých podmínek v nich rostou různé mikroorganismy, houby či dřevokazný hmyz. Tyto poznatky lze využít jak při vývoji nátěrových hmot, tak i při ochraně lesních porostů.
Netradičním využitím záření je výroba stabilních porcí masa. Ve speciálních obalech mohou po radiační sterilizaci ležet několik let třeba na Sahaře a jsou stále použitelné. Takové balíčky může využít armáda, osamělí mořeplavci, astronauti nebo „jen“ nemocní, kteří potřebují sterilní potraviny.
Živá příroda v ozařovně
Ozářením řízků jiřin lze měnit barvu květů. Nezakořeněné vrcholové řízky rostlin byly ozářeny nepatrnou dávkou a po vyrašení listů byly rozřezány na řízky pro další pěstování. Výsledky pokusů šlechtění ukazují, že růžové odrůdy mohou poskytnout bronzové, žluté nebo bílé klony, vliv má také intenzita výchozího zbarvení.  
Radiace v umění
Specifickými kombinacemi podmínek se dá změnit barva některých drahokamů, případně zlepšit šperkařské vlastnosti.
Velké oblibě se mezi zákazníky ÚJV Řež těší „blesky ve skle“. Dekorativní objekty vznikají ozářením hranolů z plexiskla urychlenými elektrony o energii 4 MeV na speciální dávku záření. Materiál je nevodivý, náboj z elektronů se koncentruje na jeho povrchu. Mechanické namáhání pak způsobí efektní výboj dovnitř hranolu.
Známá je také změna barvy skla, vystaveného ionizujícímu záření. V závislosti na složení skla, resp. jeho příměsí, je výsledná barva tmavě hnědá, tmavě zelená, do fialova či do tmavě žluta. Sklo pak působením světla postupně opět světlá, ale původní čirosti už nikdy nedosáhne.
Vesmírné mise
Kobaltové ozařovače slouží i pro testování radiační odolnosti různých zařízení – například při vesmírných misích. Společnost SkyFox Labs v ÚJV Řež testovala komponenty malých satelitů. Součásti byly umístěny v poli ionizujícího záření a on-line se testovala funkčnost komponent. Zajímavostí bylo, že se ozařovalo při pokojové teplotě. Satelit je totiž kovový a od slunce se dokáže ohřát na teploty nad 0 °C. Takto otestovaný GPS přijímač vynesla v roce 2017 do vesmíru raketa Atlas-V.  (13.8.2019)