Umíme se vypořádat s jakoukoliv výzvou, je to jen otázka zkušeností a umu

Na otázky CzechIndustry odpovídá Richard Kalný, manažer projektu společnosti FK system – povrchové úpravy
V rozhovoru o společnosti FK system jsme před třemi lety psali, že jste koupili pozemky v průmyslovém areálu bývalé Lachemy, kde chcete vybudovat zcela nové a moderní centrum povrchových úprav.  Podařilo se záměr dotáhnout takříkajíc až do konce?
Ano, s potěšením mohu potvrdit informaci, že stavba proběhla podle plánu a nyní dokončujeme dodávky a montáže technologií pro náš nový provoz. Srdcem komplexu jsou nové moderní mořírny nerezových a uhlíkových ocelí. Mořicí vany o celkovém objemu lázně 300 m3 doplňuje postřikový box pro nadrozměrné díly. Mechanickou povrchovou úpravu těchto ocelí, tj. tryskání balotinou nebo ocelovou drtí, bude zajišťovat 5 tryskacích boxů napojených na novou kompresorovou stanici. Pro naši firmu je to obrovský krok vpřed v zajištění kvality služeb, kapacitních a termínových možností, ale také komfortu pro zákazníky i naše zaměstnance. Součástí projektu je mimo jiné také administrativní budova s kancelářemi a jednacími místnostmi.
V čem jsou jeho hlavní výhody?
Mezi hlavní výhody celého projektu lze zařadit jeho komplexnost, rozsah a využití moderních technologií. Hala je rozdělena do několika lodí. O plynulý chod a manipulaci se bude starat 10 mostových jeřábů a systém kolejí, který propojuje jednotlivé úseky. Rozšíření kapacity a sloučení chemických a mechanických povrchových úprav „pod jednou střechou“ zajistí plynulost celého procesu a úsporu času a nákladů pro nás i naše zákazníky.
Nakolik ovlivní další rozvoj a výsledky společnosti a v jakých oblastech?
Nové možnosti se nám otevírají nejen díky navýšení kapacity, ale také díky modernizaci procesů. Technologické zázemí moříren, tryskáren a neutralizační stanice nám umožní dále rozvíjet řízení kvality. V neposlední řadě vytváříme lepší pracovní prostředí pro naše zaměstnance.
Kdy uvítáte první zákazníky v novém objektu, přesněji kdy plánujete zahájení prací?
Předpokládáme, že postupné stěhování provozu bude probíhat celý podzim 2019. Veškeré technologie je nutné vyzkoušet a zatěžovat postupně. Naše zákazníky budeme o stěhování včas informovat.
Projekt Demolice a výstavba nové výrobní haly FK system – povrchové úpravy, s. r. o., je spolufinancován Evropskou unií. Vaše hospodářské výsledky dokládají, že se firmě daří. Přesto by mne zajímalo, zda byste se do projektu pustili bez podpory ze strany státu, potažmo Unie?
Pokud bychom sečetli veškeré náklady na vybudování nového komplexu, podílí se Evropská unie na 5 % veškerých výdajů, sami si tedy hradíme 95 % z celkové částky. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že díky termínovým závazkům k dotačnímu programu padlo rozhodnutí o začátku výstavby velmi rychle. V rámci většiny projektů jsme se ale stali neúspěšnými žadateli o dotace. Ale abych odpověděl na vaši otázku, tak vzhledem k malému procentu získané dotace bychom se do tohoto projektu pustili i tak.
Z vašich webových stránek vyplývá, že příprava a projekce komplexu probíhala pět let, samotná výstavba pak přibližně dva roky. Co vše musí absolvovat žadatel, aby uspěl se žádostí o dílo, jako je to vaše?
Naše společnost se za dobu své existence s projektem takovéhoto rozsahu zatím nesetkala. Veškeré technologie v naší hale budou velmi specifické, rozsahem v některých případech dokonce jedinečné. Kombinace těchto faktorů s neúspěšnou snahou získat finanční podporu v rámci několika dotačních programů vedla k oddálení realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o chemický provoz, bylo nutné získat integrované povolení a splnit spoustu legislativních požadavků směrem k životnímu prostředí. Vzhledem k rozsahu projektu jsme se rozhodli vybudovat vlastní neutralizační stanici pro recyklaci odpadních vod z procesu moření.
Nabídka společnosti zahrnuje moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí a tryskání nerezových ocelí, dále speciální povrchové úpravy, tryskání a nátěry uhlíkových ocelí, chemické čištění hliníku a mědi a další činnosti. Jejich společným jmenovatelem je zajištění požadované funkčnosti a odolnosti výrobku a také dosažení lepšího vzhledu výrobku a tím zvýšení jeho konkurenceschopnosti…
Ano, jedině kvalitně provedené moření a pasivace zajišťuje výrobku z legované austenitické oceli obnovení antikorozních vlastností po předchozím zpracování, především svařování, ale i tepelném zpracování, dělení, obrábění, manipulaci apod. V rámci procesu výroby je tato operace tedy nutná. Tryskání patří mezi mechanické povrchové úpravy, jejichž výsledkem je především atraktivní vzhled povrchu, zde už se tedy jedná o dobrovolnou operaci v rámci procesu výroby a zkvalitnění vzhledu výrobku.
Práce provádíte v prostorách firmy, ale i u zákazníka. K tomu využíváte mobilní mořicí pracoviště. Řekněte nám o něm více…
Mobilní mořící pracoviště musí vždy respektovat splnění podmínek ochrany osob, životního prostředí a okolního zařízení. Záleží tedy na tom, jaký díl se moří. Pokud se jedná např. o nádrž, která není spojená pevně se zemí a je možné s ní manipulovat, je to poměrně jednoduché. Prostě se umístí na vhodném místě do provizorní záchytné vany, ve které se provede moření. V této vaně se zachytí i odpadní vody, které si potom odvezeme zpět do naší mořírny k ekologické likvidaci. Pokud se jedná o zařízení zabudované do jiné technologie, je to samozřejmě složitější. Mezi náročnější činnosti patří moření a pasivace, případně i odmaštění na kyslíkovou čistotu vnitřních povrchů potrubních rozvodů a výměníků. Nicméně umíme se vypořádat s jakoukoliv výzvou, je to jen otázka zkušeností a umu.
V nabídce máte i prodej mořicích prostředků a školení s jejich užíváním. Když bychom se na jejich využití podívali z pohledu ekonomiky, je výhodnější si objednat službu od vaší společnosti nebo si prostředky koupit a nechat si proškolit zaměstnance, kteří s nimi budou pracovat a nést tak všechna rizika s tím spojená?
Prodej a proškolení o způsobu aplikace výrobků, které prodáváme, je určeno pro malé zakázky, opravy již mořených dílů a drobné montážní práce. Např. si od nás zákazník nechá vymořit nádrže a v místě jejich instalace musí provést několik montážních svarů. Nebo jiný příklad – při moření dílů se stehovými svary může vlivem tohoto konstrukčního řešení dojít ke vzlínání zbytků oplachových vod ze spár mezi stehy. A to se může projevit i za několik dnů až u zákazníka. My dodáváme přípravek, kterým si může každý tyto drobné výtoky dočistit.   Jinak proces moření a pasivace je z hlediska technologie, ale také likvidace odpadních vod velice náročný. Naše společnost má bohaté zkušenosti se zakázkami pro jaderný, energetický, ekologický, farmaceutický nebo například i letecký průmysl. Zkušenosti tohoto rozsahu nelze nahradit proškolením zákazníků, z tohoto důvodu v drtivé většině případů doporučujeme objednávat služby přímo u nás.
Příští rok se, obrazně řečeno, uzavřena jedna etapa rozvoje společnosti. Štěstí však přeje připraveným, takže čím chcete překvapit své zákazníky poté, až si takříkajíc „odfrknete“?
S trochou nadsázky lze říci, že se nyní těšíme na to, čím nový provoz překvapí nás. Jak jste již zmiňoval, příprava na něj zabrala několik let a optimalizace procesů zabere zřejmě několik dalších roků. Našim dalším cílem bude tedy tuto výzvu zvládnout co nejlépe a také projekt v co nejlepším duchu představit našim zákazníkům. Také z tohoto důvodu vám děkuji za tento rozhovor!
Zdroj: CzechIndustry č. 3.2019