Unipetrol provedl havarijní cvičení, hasiči simulovali zásah na etylenové jednotce

V litvínovském výrobním závodě skupiny Unipetrol se v pondělí uskutečnilo rozsáhlé havarijní cvičení s cílem prověřit připravenost zásahových složek a zaměstnanců pro případ nenadálé mimořádné události. Během simulovaného zásahu na etylenové jednotce došlo k praktickému procvičení všech zásahových činností a postupů a ke kontrole funkčnosti provozních předpisů a účinnosti vnitřních havarijních plánů.  
„Podobná cvičení probíhají několikrát do roka ve všech našich výrobních areálech. Toto cvičení ale bylo svým rozsahem mimořádné. Jde o praktický nácvik, jako by se jednalo o skutečnou událost. Ověřují se například rozhodovací schopnosti velitele zásahu a konkrétní plnění jeho rozkazů. Zpětným rozborem cvičného zásahu vyhodnotíme jeho účinnost a v případě identifikace možností ke zlepšení naše havarijní plány dále vylepšíme,“ upřesňuje Tomáš Herink, člen představenstva společnosti Unipetrol zodpovědný za bezpečnost.Jednotliví účastníci si během cvičení zvýší své odborné znalosti a připravenost k případnému zásahu a také si prověří své reakce ve stresové situaci,“ dodává Tomáš Herink.
Během cvičení byl simulován únik pracího oleje kvůli netěsnosti potrubí. Následky úniku hořlavé látky nepřesáhly hranice areálu. S ohledem na charakter události byl vyhlášen první stupeň havárie včetně přivolání jednotky podnikového Hasičského záchranného sboru. Při nácviku rozhodl velitel zásahu o evakuaci části provozu a v koordinaci s dalšími týmy nechal uzavřít postiženou oblast. Zasedal krizový štáb a byly rozeslány interní varovné SMS zprávy obyvatelům měst a obcí v okolí výrobního závodu Unipetrolu v Litvínově -  Záluží.
Hasiči také simulovali záchranu postiženého zaměstnance a jeho stabilizaci. Po skončení akce byly jednotlivé etapy důkladně vyhodnoceny a zjištěny všechny skutečnosti, které by mohly jakkoliv ovlivnit činnost zasahujících složek při zdolávání obdobných mimořádných událostí. „Celé cvičení trvalo dvě hodiny. Začalo rozesláním informace z dispečinku a skončilo po jednání krizového štábu. Bezpečnostní cvičení proběhlo podle našich představ a hodnotíme jej jako úspěšné,“ upřesňuje Michal Šulc, ředitel bezpečnosti skupiny Unipetrol. (21.6.2018)