V Atommaši spojili díly reaktorové nádoby VVER-TOI pro JE Kurská II

Ve společnosti Atommaš (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) proběhla klíčová etapa výroby tlakové nádoby reaktoru pro 1. blok jaderné elektrárny Kurská II. Pracovníci pomocí těžkotonážního jeřábu přiložili dva díly tlakové nádoby k sobě, takže jsou nyní připraveny na finální svar.
Reaktorová nádoba vzniká spojováním několika dílů. Spodní část se nyní skládá z prstence a dna a váží 160 tun. Vrchní část je tvořena prstenci s nátrubky a otvory a váží 180 tun. Nyní byly obě části přiloženy k sobě s přesností na 1 milimetr. Následovat bude jejich spojení svarem dohromady, přičemž bude svařovaná oblast udržována při teplotách 180 až 300 stupňů Celsia, aby byl svar co nejkvalitnější.
Souběžně s výrobou tlakové nádoby reaktoru probíhá i výroba vnitroreaktorových komponent a víka s horním blokem.
Reaktor je komponentou první bezpečnostní třídy. Jde o válcovou nádobu s eliptickým dnem a uvnitř ní se nachází aktivní zóna. Nahoře je nádoba uzavřena víkem s pohony regulačních a havarijních orgánů a otvory pro vývod kabelů vnitroreaktorového měření. V horní části nádoby se nachází nátrubky, ke kterým bude upevněno potrubí přivádějící a odvádějící primární chladicí vodu a potrubí pro doplňování vody do reaktoru, pokud by se v hlavním cirkulačním potrubí objevila netěsnost.
První a druhý blok elektrárny Kurská II jsou pilotními bloky technologie VVER-TOI generace III+ a v oblasti bezpečnosti splňují požadavky a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a dalších mezinárodních organizací. Jde o nový projekt představující evolučního následovníka reaktorů VVER-1200. Kromě zvýšení úrovně bezpečnosti došlo také k jejich technické a ekonomické optimalizaci.
Výstavby elektrárny Kurská II se budou účastnit i české firmy. Podle smlouvy z roku 2017 dodá firma SIGMA DIZ z Lutína pro tento projekt čtyři hlavní čerpadla pro chlazení kondenzátorů a osm čerpadel technické vody důležité pro chlazení důležitých spotřebičů sekundárního okruhu. Dodávka má celkovou hodnotu 8 milionů eur (v přepočtu zhruba 210 milionů korun). V roce 2019 sem byly přes partnerské společnosti dodány kabely vyrobené společností Kabelovna Kabex z Holýšova.
České firmy mají zkušenosti i s reaktory VVER-1200, které používají velké množství komponent stejných jako VVER-TOI. Například pro již zmiňovanou elektrárnu Novovoroněžská II dodaly zboží v přepočtu za více jak 1,4 miliardy korun. (16.9.2020)