V Continental Barum probíhá testování protipachových technologií

Řadu obcí a obytných zón v České republice trápí zápach, který pochází z průmyslových či zemědělských podniků. Odborníci definují pach jako subjektivní negativní čichový vjem člověka, který bývá velmi rozličný a vyvolává dráždění čichových receptorů různých typů. Čichové vnímání má schopnost velmi rychlé adaptace či snížení citlivosti vůči tomuto podnětu. Existují však i látky, které zabraňují čichovému vnímání jiných látek díky jejich chemické přeměně nebo díky kombinaci chemické přeměny s parfemací.
Posledně jmenovaná technologie, jež nese označení Biothys, byla ve spolupráci s firmou Regitas s.r.o. testována v červenci letošního roku ve výrobě ContiSeal. Tato technologie účinkuje na principu řízeného proudění vzduchu přes polymerní gel Gelactiv®, jenž z něj odebírá aktivní látky, které po smísení se znečištěnou vzdušinou neutralizují pachové částice.
Během zkoušek bylo provedeno testování pěti různých kombinací gelů s cílem nalézt co nejlepší poměr pro eliminaci pachů. Provedené testování a poté měření nezávislou autorizovanou společností však nepotvrdilo očekávanou účinnost. S ohledem na tuto zásadní skutečnost a na strategii koncernu Continental v oblasti redukce pachových látek nebude tato technologie v Continental Barum instalována.
Během podzimu 2019 probíhalo v otrokovickém závodě testování filtrů na bázi nanočástic k zachytávání pachových látek na třech rozdílných technologiích výroby. V této oblasti spolupracuje společnost Continental Barum s firmou Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., která vyvíjí tyto moderní filtrační materiály jako součást vědeckého projektu s Univerzitou Pardubice. Provedené provozní zkoušky umožnily vytipovat vhodné technologie k využití filtrů na bázi nanovláken. V tomto testování bude firma pokračovat i nadále, neboť v některých případech dosahuje až 50% účinnosti záchytu pachových látek.
Mimo provedené testování pracuje otrokovický závod ve spolupráci s hannoverskou centrálou na přípravě projektu, jehož cílem je eliminace pachové zátěže z vulkanizace plášťů a přípravy kaučukových směsí. Tyto projekty budou našimi stěžejními aktivitami v oblasti eliminace pachové zátěže z naší výroby.
„Nově jsme vytvořili e-mailovou adresu: zivotniprostredi@continental.com, na kterou je možné zasílat podněty, vztahující se k problematice životního prostředí, a to nejen na obtěžující zápach,“ informoval Jan Pavlíček, ředitel divize ESH.
Veškeré zmíněné aktivity jsou prováděny nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit životní prostředí v Otrokovicích a v jejich blízkém okolí. (6.1.2020)