V Praze se otevřelo logistické depo pro nákladní elektrokola

Do pravidelného provozu bylo spuštěno městské cyklo-depo pro rozvoz zásilek prostřednictvím nákladních elektrokol: Depot.Bike 
Idea městského cyklo-depa vychází z potřeby rapidně narůstajícího objemu doručování zásilek dopravními společnostmi a snahy správy města ulevit veřejnému prostoru především v centru od negativ z toho vyplývajících - především vysoké dopravní zátěže. Na základě Dopravní studie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bylo Radou Hl. města rozhodnuto o realizaci projektu v červnu letošního roku a díky dobré kooperaci mezi městskými a logistickými společnostmi se povedlo zadání realizovat během 3 měsíců.
Pro umístění logistického cyklo-depa byl zvolen ideální venkovní prostor na Těšnově u stanice metra Florenc, na rozhraní katastrů Prahy 8 a Prahy 1. Ten nabízí umístění v samém centru města a je chráněn mostním tělesem magistrály proti přímým povětrnostním vlivům. Do září  bylo na tomto místě soukromé parkoviště pro cca 40 vozů. Pilotní provoz je plánován na 6-8 měsíců a bude pravidelně vyhodnocován. Zúčastní se jej logistické a doručovací společnosti: Dachser, DHL Express, DPD, GLS, Messenger, PPL a Rohlík.cz, které budou společně operovat flotilu více než 30 nákladních elektrokol různých typů a technologií. 
„Současná strategie DP DHL 'Mission 2050: Zero emission' obecně podporuje ochranu místa, kde žijeme. Chceme spojovat svět a zároveň zlepšovat kvalitu života lidí. V roce 2020 čelíme situaci, kdy zdraví lidí si uvědomujeme jako nejvyšší hodnotu více než kdy jindy, proto je velmi symbolické a hlavně správné, že se díky vůli mnoha lidí rozjíždí projekt pražského sdíleného kurýrního cyklo-depa s návazným čistým řešením první, resp. poslední míle. Jsme rádi, že jsme součástí tohoto pokrokového projektu, který mění zažité zvyklosti, přináší alternativy, nové trendy, příležitosti a zařadí město Praha na seznam evropských míst s vysokým standardem. Naší ambicí je dosáhnout významného podílu čistých kurýrních řešení do roku 2025, proto přesun části objemů z dodávek na cargo kola považujeme za logický krok. V rámci provozu mikro depa volíme elektrokola, která mají dostatečnou kapacitu.“ říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Cyklo-depo funguje jako překladiště zásilek z dodávek, které je dopraví ze sortovacího centra na okraji města do skladového kontejneru logistické společnosti, odkud jsou kurýrem umístěny do úložného prostoru na nákladní elektrokola, a rychle a čistě dopraveny k příjemcům v centru. Za jeden den dokáže cargo e-bike doručit a vyzvednout až 80 zásilek, s minimálními nároky na venkovní prostor. 
Prostor depa bude sloužit i jako živá ukázka nových technologií v lehké elektromobilitě a na jaře se plánuje rozšíření o Logistický Hub, kde bude možné zásilku dopravní společnosti též osobně předat, nebo si ji zde vyzvednout. Organizaci a pilotní provoz zajišťuje český specialista na elektrokola - ekolo.cz, ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.
Pokud bude provoz vyhodnocen logistickými firmami i Magistrátem pozitivně, oznámilo již vedení města, že zváží zavést regulaci vjezdu nákladních vozidel do centra Prahy. (1.12.2020)