Vídeň se stává digitálním městem. Ve spolupráci se společností EY zabezpečuje svá data pomocí blockchainu. Dokazují, že tato technologie není jen o kryptoměnách. Kdy se Vídni přiblíží i město Praha?

Společnost EY spolupracuje s Vídní na veřejných blockchain sítích s cílem zajistit ověřování a bezpečnost volně přístupných dat veřejné správy (Open Government Data, OGD) města Vídeň. Tato data obsahují informace, jako jsou například trasy veřejné dopravy, jízdní řády vlaků nebo volební výsledky městských okrsků. Česká města mají potenciál inspirovat se v zahraničí a naplnit myšlenku Smart City. Praha se v datové oblasti soustřeďuje na dopravní infrastrukturu, odpadové hospodářství a městský mobiliář.
Projekt je součástí iniciativy města nazvané Digitální město Vídeň (DigitalCity.Wien), která si klade za cíl rozvoj digitalizace. Vídeň využívá technologii blockchain ke zjednodušení a automatizaci administrativních procesů zejména v oblasti OGD, což se týká např. zpráv o energetice a platných podnikatelských registracích, jež se musí často aktualizovat. Navíc veřejné sítě fungující na základě blockchain technologie pomáhají zlepšit zabezpečení těchto informací.
Od spuštění tohoto řešení v prosinci 2017 bylo na blockchainových sítích zabezpečeno zhruba 350 datových souborů (datasets). Tato technologie, implementovaná jako jedna z prvních v Evropě, zabezpečuje úřední dokumenty ukládáním hashtagů datových souborů na veřejné blockchainové sítě, což umožňuje městským úředníkům i občanům přezkoumat pravost dokumentů, čas, kdy byly vytvořeny, a zda nebo kdy došlo u informací k úpravám.
 „Díky tomuto projektu je Vídeň průkopníkem v implementaci technologie blockchain do veřejné správy. Prosazujeme koncept otevřeného a participativního města s cílem omezit byrokracii. Blockchainové databáze umožňují zaměstnancům veřejné zprávy, obyvatelům či vývojářům aplikací sledovat změny informací. Pokud například někdo změní trasu autobusu, který je napojen na mapovací aplikaci, systém na to upozorní. Budeme i nadále spolupracovat se zkušenými odborníky, včetně společnosti EY, abychom lépe využili jejich zkušenosti a znalosti a Vídeň se tak mohla stát kompetenčním centrem pro blockchainovou technologii a rovněž jedním z předních měst v zavádění revolučních technologií v evropském i celosvětovém měřítku,“ uvádí Ulrike Huemerová, mluvčí vídeňské radnice. Podle výzkumu The Economist Intelligence Unit (EIU) je právě hlavní město Rakouska nejlepším místem k životu na světě. Praha se v hodnocení umístila na 60. místě.
„Projekt Vídně představuje další krok na cestě k digitální transformaci měst. Ta je jednou z podmínek pro schopnost města strategicky řídit svůj rozvoj a provoz udržitelným způsobem. Hlavním cílem je vyzkoušet technologii blockchain k ochraně proti manipulaci dat. I v rámci české pobočky EY se touto problematikou zabýváme, a to nejen v oblasti Smart City, ale i v oblasti finančních služeb a energetiky,“ říká Josef Severa, partner EY zodpovědný za oblast Transformace rizik a dodává: „Zabýváme se i měřením digitální transformace měst, a to prostřednictvím EY Smart City Indexu.”
Technologii blockchain, na které jsou založeny digitální měny jako bitcoin, lze využít pro širokou škálu aplikací, např. vyhledávání vlastnictví nebo původu digitálních dokumentů, digitálního i hmotného majetku nebo hlasovacích práv.
„Prostřednictvím veřejných blockchainových sítí zatím pouze úředně ověřujeme dokumenty z oblasti Vídně, ale postupně budeme tuto technologii aplikovat na veškerá data rakouského portálu veřejné správy. Očekáváme, že v budoucnu by společnosti působící v oblasti IT a město Vídeň mohly spolupracovat na rozvoji Vídně jako chytrého města a hotspotu pro digitální průmysl,“ říká Brigitte Lutzová, projektová manažerka vídeňské radnice.
Tuto platformu vyvinuli vídeňští odborníci v průběhu čtyř měsíců. Společnost EY na projekt dohlížela, pomáhala ho řídit a integrovala blockchainové sítě do existující platformy městské veřejné správy.
Společnost EY zveřejnila svoje aktivity týkající se využití blockchainové technologie v oblasti správy práv k obsahům a autorských práv, vytvoření první světové blockchainové platformy pro námořní pojištění a vývoje souboru blockchainových technologií v oblasti auditů, které zlepšují možnosti provádění hloubkových kontrol obchodních transakcí s kryptoměnami.
„Blockchain nejsou jen kryptoměny – blockchain je zejména unikátní technologie zabezpečující bezpečnost, nezměnitelnost, důvěryhodnost a vysokou dostupnost sdílených dat mezi velkým počtem uživatelů, a to vše při zachování nízkých nákladů. V této jedinečné technologii vidíme obrovský potenciál a intenzivně se zaměřujeme na zkoumání možností jejího uplatnění v podnikatelském prostředí a ve veřejném sektoru. Rovněž jsme hluboce přesvědčeni, že tato technologie má využití i při budování Smart cities. Možností aplikování blockchainu pro Smart cities je mnoho – od oblasti veřejné dopravy, věrnostních programů, plateb a dotací, přes využití takzvaných smart kontraktů až po boj proti praní špinavých peněz a korupci. Na základě našich zkušeností nevidíme zásadní důvod, proč by tato technologie nemohla být využita i v procesu digitální transformace Prahy, Bratislavy či dalších měst v Čechách a Slovensku,“ uvádí Peter Borák, EY Advisory partner pro kybernetickou bezpečnost na Slovensku.
Město Praha se také snaží o realizaci koncepce Smart City prostřednictvím finanční podpory projektů městských částí. Naplňování koncepce monitoruje prostřednictvím Smart Prague Indexu, který mapuje výchozí stav, sleduje změny v čase, monitoruje místa a vyhodnocuje nové přístupy k řešení problémů. Klíčové oblasti, v nichž bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější dopady do života obyvatel hlavního města, jsou: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Poslední jmenovaná oblast zaručí celkovou provázanost projektů. Celoměstská datová platforma umožní vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek.
Hlavní město se věnuje různým řešením v pilotním režimu, aby otestovalo technologie před investicí ve velkém měřítku. Praha se dosud zabývá projekty, jako jsou optimalizace svozu odpadu, chytré lavičky, řízení energetiky v budovách, senzorická síť veřejného osvětlení či virtualizace Prahy a real-time zpracování senzorických dat. Prostřednictvím mobilní aplikace Moje Praha umožňuje návštěvníkům hlavního města a rezidentům přístup k údajům o úřadech, situaci v dopravě, veřejných prostorech nebo kulturních akcích v reálném čase. (31.8.2018)