Vláda představila Národní investiční plán do roku 2050

Vláda projednala Národní investiční plán (NIP), který představuje investiční potenciál ČR do roku 2050. Počítá s téměř 20 tisíci projektových záměrů v celkovém objemu cca 8 bilionů Kč. Plán byl připraven tak, aby projekty v něm zahrnuté měly pozitivní společenský přínos a současně byly finančně efektivní a v neposlední řadě splňovaly strategické cíle ČR.
„Na jednom místě jsme i pro budoucí vlády shromáždili z našeho pohledu zásadní investice, které vnímáme jako potřebné. Tento plán by měl sloužit příštím premiérům, ministrům, hejtmanům, starostům, prostě všem veřejným investorům. A měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky. Prostě se už nesmí opakovat situace po roce 2009, kdy stát právě v době ekonomického ochlazení zaškrtil veřejné rozpočty, vzal lidem peníze a tím ekonomickou krizi ještě umocnil a neúměrně prodloužil,“ uvedl premiér Babiš.
NIP tak představuje zásobník investičních projektů, ze kterých by si měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí. Do budoucna by tyto investice měly být součástí jednotlivých státních rozpočtů, rozpočtů krajů, měst a obcí. Plán bude sloužit i jako podklad a zásadní argument při vyjednávání víceletého finančního rámce prostředků z EU pro Českou republiku na období 2021–2027.
„Je jasné, že v současné době dochází k ochlazení světových ekonomik, ale naše vláda udělá pravý opak toho, co udělala vláda v roce 2009. Nebudeme lidi strašit, a pokud by soukromý sektor méně investoval, tak právě stát bude investovat v daleko větší míře a převezme štafetu ekonomického růstu,“ dodal předseda vlády.
Plán byl připraven na základě podkladů, které poskytly jednotlivé resorty, kraje a města. Dokument zahrnuje investice do dopravní infrastruktury v částce 6000 miliard do roku 2050, z toho 3000 miliard do roku 2030. NIP tak mj. počítá s investicemi ve výši 782 miliard do výstavby dálnic, 878 miliard do modernizace železnice a 769 miliard do stavby rychlotratí. 
Veřejnost může k NIP psát připomínky na email: narodnikonzultace@vlada.cz. Dokument je dostupný na adrese: www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-investicni-plan-CR-2020_2050.pdf
Vláda schválila novelu zákoníku práce, který má pomoci s naplněním dalšího bodu z programového prohlášení vlády, který se konkrétně týká slaďování osobního a profesního života. Nově by mělo dojít k zavedení sdíleného pracovního místa. Díky tomu by si zaměstnanci se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou mohli po dohodě se zaměstnavatelem rozvrhnout pracovní dobu dle svých potřeb. Toto opatření by mělo pomoci především rodičům s malými dětmi.
Vláda chce zároveň opět umožnit převod části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku. Zavést spravedlivější způsob výpočtu dovolené tím, že se nově nebude odvíjet od odpracovaných dnů, ale hodin odpovídajících stanovené nebo kratší pracovní době. Vláda v rámci novely schválila změnu v poskytování náhrady mzdy za dovolenou u zaměstnanců vyslaných do jiného členského státu Evropské unie. Ministři dále připravili financování prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců, a to následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Prevence bude hrazena státem z odvodů zaměstnavatelů v rámci zákonného pojištění.
Vládní kabinet se shodl i na odvolání ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Dušana Navrátila. Hlavními důvody jsou dlouhodobé neplnění úkolů souvisejících s funkcí ředitele NÚKIB v požadované kvalitě a s potřebnou odborností a nedostatečné manažerské a komunikační schopnosti. V čele NÚKIB dočasně, do doby jmenování nového ředitele, stane náměstek pověřený řízením sekce bezpečnosti digitalizace, výzkumu a vzdělávání Jaroslav Šmíd. Vláda vyhlásí výběrové řízení a za tím účelem ustaví sedmičlennou komisi, jejíchž pět členů stanoví vláda a dva může navrhnout opozice. Členy komise jsou zatím ředitelé českých zpravodajských služeb či vládní zmocněnec pro digitalizaci. „NÚKIB nadále podporujeme, kybernetická bezpečnost je naše priorita,“ uvedl předseda vlády. (16.12.2019)