Vladimír Staněk: Slibujeme splnitelné. Co slíbíme, to dodržíme

Má dvacetiletou praxi v oboru hospitality. Prošel řadou českých hotelů a restauračních řetězců. Od roku 2012 působí ve vedoucích pozicích české pobočky nadnárodní americké firmy ARAMARK, od roku 2013 pak na pozici generálního ředitele. Za podpory svého vynikajícího týmu restrukturalizoval a rozvinul firmu do pozice lídra českého trhu poskytujícího služby firemního stravování pro nejvýznamnější české průmyslové podniky, jako jsou ŠKODA AUTO, BOSCH Motor, Panasonic, TPCA, Siemens, Allianz, Meopta-Optika nebo Continental, i specializované služby léčebného stravování pro velké české nemocnice s ročním obratem téměř 2 miliardy Kč.
 
Co považujete za váš největší manažerský úspěch v posledních letech?
Nastartování úspěšného růstu společnosti do velikosti premianta ve svém oboru podnikání a dlouhodobé udržení svých klientů a zákazníků. Získání stravování ve společnosti ŠKODA AUTO a návazný rozvoj služeb, které nemá svým rozsahem a komplexností v ČR obdobu.
Jaký máte recept na zvýšení konkurenceschopnosti vaší společnosti. Co považujete za největší omezení současnosti.
Dobré plánování, předvídání rizik a jasná budoucí strategie se zapojením všech zaměstnanců firmy. Největší omezení? Nedostatek inovací v oboru a kvalifikovaná pracovní síla díky nefunkčnímu systému odborného školství v oboru.
Do jaké míry využíváte inovace (smart technologie) pro zvýšení výkonnosti vaší společnosti?
Ve spolupráci se zahraničními kolegy hledáme možnosti technologií, které výrazně šetří manuální práci našich zaměstnanců při současném zachování nebo zlepšení kvality produkovaných výrobků, nebo zrychlují servis a odbavení zákazníka. Gastronomie, a to i ta velkoobjemová, je a bude stále především o individuálním přístupu s velkým podílem lidské práce a kreativity, která je přidanou hodnotou pro zákazníka.
Můžete uvést přednosti a zápory čerstvých absolventů různých typů škol a vzdělání, které zaměstnáváte? Řešíte nějak mezigenerační spolupráci mezi manažery a mezi zaměstnanci?
Kvalitní učňovské školství v našem oboru v podstatě neexistuje. Obor je celkově pro mladé lidi neatraktivní a podfinancovaný. Vzdělávací činnost a rozvoj talentů tak musíme suplovat sami. Mezigeneračně nemáme problém. Podporujeme kreativitu a zapojení do produktových inovací napříč generacemi našich zaměstnanců a to i formou zahraničních stáží a spolupráce.
Čím motivujete svůj tým, jak pracujete s bonusy pro zaměstnance?
Především transparentností a jasnými očekáváními. Stanovujeme realistické a dosažitelné cíle a centrála společnosti se chová jako servisní organizace, podporující zaměstnance v první linii před zákazníkem. Oceňujeme adresně a máme transparentní mzdovou a bonusovou politiku. Odměňujeme výkon a motivujeme ty, kteří se chtějí rozvíjet. Ctíme vysoký standard podnikání a obchodního chování.
V čem vidíte největší rozdíl/y v manažerské profesi před 10, 15 lety a nyní?
Zcela jistě je to demokratický přístup ve vedení firem a konec direktivního řízení. Zvýšila se úloha zaměstnanců v rámci rozhodovacího procesu. Rychlejší implementace nových poznatků a získávání inspirace díky internetu zrychlují a mění rozvoj firem v našem oboru.
Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?
Vážím si externí nominace jako ocenění své dlouholeté práce a snad i mých snah kultivovat obor našeho podnikání. Považuji to za ocenění práce celého mého, vynikajícího, týmu kolegů ve společnosti Aramark.