Vlhkost stavbě škodí. Víme, jak jí předcházet!

Dlouhodobé působení vlhkosti na stavební konstrukci má vždy negativní účinky. Její odstranění bývá náročné u zděných budov i u dřevostaveb. Pokud tento problém nebudete řešit včas, náklady na opravu se mohou vyšplhat do astronomické výše. Navíc oprava škod napáchaných vlhkostí je velký zásah do stavby a díky rekonstrukci musíte řešit náhradní bydlení. Nebo můžete tratit ušlý zisk z využívání stavby či řešit zdravotní následky. Lze tomu ale předejít.
Často je velmi obtížné zjistit, kudy se vlhkost do konstrukce dostává,“ říká Jan Včelák ze společnosti MoistureGuard, který se zabývá vývojem senzorů pro monitoring vlhkosti v konstrukci stavby a varuje: „Pokud máte nemovitost v záruční době, musíte vlhkost řešit s dodavatelem nejlépe ihned. Problémem vlhkosti však je, že se její následky mohou objevit až po delší době. Nebo pokud stavíte svépomocí, není komu reklamovat, a problémy musíte řešit na své vlastní náklady.“
Ignorování problémů s vlhkostí vede k rekonstrukci
U zděných konstrukcí dochází při zasažení vlhkostí k výkvětům, narušení omítky, nebo dokonce i k jejímu opadání. Pokud jsou navíc vystavené mrazu, degradují o to rychleji, až dochází k jejich úplnému rozpadu a ztrátě únosnosti. Zvýšená vlhkost dřevěných konstrukcí je iniciátorem vzniku dřevokazných procesů, jejichž neodhalení nebo ignorování končí jediným možným způsobem – odstraněním zasažené části a nahrazením konstrukcí novou. „Nezřídka se setkáváme s napadením relativně nové, např. 2 roky staré dřevěné konstrukce dřevomorkou,“ zdůrazňuje Jan Včelák a popisuje: „Problém je, že vlhkost nevidíte pouhým okem, a proto zachytit včas tento problém je často nemožné. Když už jsou vidět druhotné následky vlhkosti, bývá pro dřevěnou konstrukci pozdě. Proto je vhodné zabudovat do konstrukce objektu senzor vlhkosti. Včas odhalíte kumulující se vlhkost nebo havárii a můžete okamžitě zasáhnout.“
Správné užívání nemovitosti – předcházení problémům
Užíváním nemovistosti můžeme problémům se zvýšenou vlhkostí předcházet, nebo je naopak způsobovat. Část vlhkosti se sice stačí vypařit, ovšem pokud jsou prostory špatně odvětrané, vlhkost se kumuluje v konstrukci, až dojde k viditelným následkům. Podle Včeláka je tento problém stále častější – v dnešní době je stavební proces značně rychlejší, než tomu bývalo dříve. Novostavby jsou při předání často vlhké a stavební kosntrukce nasycené vlhkostí z procesu výstavby. Navíc aby dnešní novostavby splňovaly přísná kriteria vyhlášky o energetické náročnosti budov, dbá se na těsnost obálky i výplně otvorů. Tím se sice zamezuje únikům tepla, ale zároveň se omezí přirozené větrání objektu.
Nová okna perfektně těsní a zateplení způsobuje značné rozdíly teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím. Spolu s nedostatečným větráním to jsou ty nejlepší podmínky pro kumulaci vlhkosti, která se může srážet na parozábranách nebo tepelných mostech. Pokud se do takové novostavby nastěhujete a začnete vařit a prát, vlhkost podpoříte, a často pak nepomůže už ani větrání. „Proto vyvíjíme senzory vlhkosti, které včas informují o vznikajícím nebezpečí, čímž ušetří nemalé náklady na rekonstrukci,“ uzavírá vědec.
5 TIPŮ PRO STAVBU BEZ VLHKOSTI
  1. Před nákupem nemovistosti důkladně prověřte stav konstrukce i s ohledem na vlhkost. Všímejte si především vlhkosti na stěnách, ale ukazatelem může být také váš čich. Necítíte plíseň nebo zatuchlinu? Pokud se jedná o starší dům, pečlivě zkontrolujte sklepní prostory, omítky a stav nosných konstrukcí v přízemí jak z venkovní strany, tak z interiérové strany. Pokud je to možné, nechte si ukázat vertikální a horizontální hydroizolaci. Pokud máte podezření, nechte si ověřit vlhkost konstrukce specializovanou firmou.  
  2. Pečlivě naplánujte situaci domu na pozemku, kde stavíte. Ověřte vsakovací zkouškou vlastnosti podloží i hladinu spodních vod. Věnujte pozornost detailům stavby, finální úrovni terénu na jednotlivých stranách domu, i dalším součástem, jako jsou terasy, vchody atd. Zvláštní pozornost věnujte svodům dešťové vody a jejímu zasakování na pozemku. Zakládání stavby si nechte naprojektovat a realizovat odbornou firmou.
  3. Zabudujte senzory vlhkosti MoistureGuard do konstrukce objektu. Včas vás upozorní na kumulující se vlhkost nebo havárii. Vy můžete zasáhnout dříve, než dojde k dalším finančním nákladům. Navíc vám ukáže, odkud vlhkost proniká do obydlí, a tím pomůže odhalit příčinu potíží.
  4. Za použitý materiál na stavbě ručí výrobce, za provedení stavební firma. Pokud máte podezření na nekvalitně provedenou práci, najměte si odborný stavební dozor, který vám pomůže s reklamací. Tu uplatněte včas, nejlépe ihned při převzetí nemovitosti. Převzetí novostavby věnujte dostatečný čas a neuspěchejte ho.
  5. I se starší stavbou zasaženou vlhkostí je možné něco udělat. U zděných konstrukcí lze obnovit nebo přidat vertikální izolaci a udělat obkop domu s drenáží, případně udělat i horizontální hydroizolaci buď podřezádím domu, nebo tkalovou impregnací speciálních přípravků. Speciální sanační omítky umožní stěně lépe dýchat a zbavovat se nadbytečné vlhkosti. Při koupi je ale nutné již s těmito kroky počítat, aby vás nepřekvapily dodatečné náklady ve výši i několika set tisíc korun. U konstrukcí ze dřeva je situace horší. Pokud stav konstrukce dovoluje její zachování, je dobré zajistit konstrukci proti dalšímu působení vlhkosti a její vysušení. Druhým krokem může být její impregnace prostředky na ochranu dřeva proti dřevokazným procesům. Pokud je konstrukce zasažená příliš, doporučuje se její úplné odstranění a nahrazení konstrukcí novou. Zvláštní pozor se musí dát při napadení konstrukce dřevomorkou domácí. Její plodnice jsou sice viditelné, ale vlákna mohou sahat do několikametrové vzdálenosti a viditelná nejsou. V případě, že si nejste jisti, doporučujeme mikrobiologický rozbor vzorku zasažené konstrukce.  
(20.2.2019)