Vyšla Statistická ročenka 2019

Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2019, která na více než 800 stránkách přináší souhrnné informace o životě v naší zemi. Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde již o 27. svazek této edice, který je pro uživatele k dispozici zdarma na webových stránkách ČSÚ.
Obsažená data mapují rok 2018, na jehož konci měla Česká republika 10 649 800 obyvatel. V průběhu roku bylo uzavřeno 
54 470 manželství, což je nejvíce za posledních deset let. Úhrnná plodnost pak vzrostla na 1,71 dítěte na jednu ženu. Hrubý domácí produkt se v roce 2018 zvýšil o 2,9 % a obecná míra nezaměstnanosti přepisovala historické hodnoty. Silná poptávka po pracovnících také vedla k dynamickému mzdovému růstu.
„Statistická ročenka přináší na jednom místě průřezová data za celou společnost a stává se užitečným pramenem informací. Takové dílo by nikdy nevzniklo bez úsilí našich zaměstnanců, spolupracujících institucí a samozřejmě bez zapojení zúčastněných respondentů. Díky jejich přičinění se Český statistický úřad jako reprezentant nestranné a nezávislé statistiky těší důvěře veřejnosti a jeho data dobře slouží širokému okruhu uživatelů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Jako každý rok přináší Statistická ročenka i některé novinky. Například vůbec poprvé jsou v ročence uvedena data z Národního registru hrazených zdravotních služeb. Další nové tabulky informují o výsledcích Výběrového šetření o osobách 
se zdravotním postižením a v kapitole věnované sociálnímu zabezpečení přibyla data za nově schválené dávky – otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Samozřejmostí jsou pak výsledky několika voleb, které v roce 2018 proběhly, navíc doplněné o výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 v mezinárodním srovnání.
Bližší informace jsou v podrobnější míře uvedeny v Statistické ročence České republiky 2019:
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2019.
Ročenku v knižní podobě je možné objednat a zakoupit v oddělení informačních služeb ČSÚ přímo v sídle Českého statistického úřadu. (26.11.2019)