Výsledky z 2. kola akce HAD odhalily téměř 200 dětí pod vlivem alkoholu

Kontroly restauračních zařízení a provozoven proběhly na celém území České republiky v týdnu od 19. listopadu. Na kontrolách se podílelo přes 873 policistů a 374 pracovníků státní správy a samosprávy, kteří zkontrolovali téměř 3800 osob v 836 restauracích, klubech a zábavních podnicích. Alkohol požilo 163 osob mladších 18 let. Nejzávažnějším případem bylo zjištění 2,35 promile alkoholu v dechu.
Celkem u 163 osob, které byly mladší 18 let, bylo odhaleno požití alkoholu, 9 z nich bylo mladší 15ti let. V průběhu kontrolního týdne byly zjištěny i čtyři případy, ve kterých osoby mladší 18ti let u sebe držely omamné a jiné psychotropní látky.
Kontrolovalo se zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog, dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18 let věku) a dodržování ustanovení obecně závazných právních předpisů. Jedním z hlavních důvodů kontrol je zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy. Podle Evropské školní studie 2016 (ESPAD) vnímá 86 % mladistvých dostupnost legálních návykových látek u nás jako velmi snadnou.
„Výsledky školních studií ukazují pokles užívání alkoholu mezi dětmi. Konzumace alkoholu byla dlouhodobě vyšší mezi chlapci, ale v posledních letech je pozorován trend vyrovnávání rozdílů v užívání návykových látek mezi dívkami a chlapci. I přes sledované pozitivní trendy zůstávají zkušenosti českých dětí v evropském kontextu vysoce nadprůměrné. Nejvyšší nárůst rizikového chování jsme zaznamenali mezi 13. a 14. rokem žáků. Stále je také vysoké procento těch, kteří uvádí nárazové pití alkoholických nápojů,“ říká k situaci národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, která se kontrol osobně účastnila v prvním kole: „Nahlédnout do terénu a zjistit, jak kontroly probíhají, pro mě bylo přínosné. Cestou jsme se setkali s nezletilými zjevně pod vlivem alkoholu, kteří se pohybovali především venku v okolí barů.“
„Akce má preventivní význam i proto, že je v rámci ní provozovatelům podniků připomínána zodpovědnost, že právě oni jsou těmi, kdo má dodržovat zákony a nezletilým alkohol neprodat," dodává národní koordinátorka.
V kontrolách bude Policie ČR s dalšími subjekty státní správy pokračovat až do konce roku 2018. V první půli ledna 2019 proběhne souhrnné vyhodnocení akce. (14.12.2018)