Vývozní a dovozní ceny se meziměsíčně snížily

V září 2022 vývozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,7 %, meziročně rostly o 14,3 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,0 %, meziročně rostly o 20,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,3 %, meziročně 95,3 %.
Vývozní ceny
Meziměsíčně v září poklesly o 0,7 %, největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 7,4 % (zejména elektřiny). Ceny ostatních surovin klesly o 3,2 % (zvláště dřeva) a ceny chemikálií o 1,5 % (především organických chemikálií). Nejvíce rostly ceny potravin o 1,3 %.
Meziročně rostly o 14,3 % (po kurzovém očištění o 16,3 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 143,7 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně především ceny potravin o 24,9 % (zejména obilovin), chemikálií o 18,1 % (zvláště anorganických chemikálií) a ceny polotovarů o 17,9 % (hlavně kovových výrobků, železa a oceli, výrobků z pryže).
Dovozní ceny
Meziměsíčně v září poklesly o 2,0 %, největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 12,5 % (plynu, elektřiny, ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 2,3 % (hlavně rud kovů) a ceny chemikálií o 1,1 % (především plastů). Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %.
Meziročně se zvýšily o 20,0 % (po kurzovém očištění o 20,4 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 118,6 % (plynu, elektřiny, ropy, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, výrazně zejména ceny potravin o 22,2 % (především masa a masných výrobků), polotovarů o 14,5 % (hlavně železa a oceli, neželezných kovů a papíru) a ceny chemikálií o 12,1 % (zvláště anorganických chemikálií a hnojiv).
„V září 2022 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,7 % a dovozní ceny o 2,0 %. Největší vliv měl ve vývozu pokles cen elektřiny a v dovozu snížení cen plynu. Meziročně však ceny nadále výrazně rostly, ve vývozu o 14,3 % a v dovozu o 20,0 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 101,3 % (v srpnu 98,7 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (105,8 %), nejnižší hodnoty shodně průmyslové spotřební zboží, stroje a dopravní prostředky, nápoje a tabák (98,9 %).
Meziročně dosáhly hodnoty 95,3 % (v srpnu 93,6 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (90,7 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (111,5 %). (10.11.2022)